Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (SDVA)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
18 juni 2021

Wilt u een innovatief project uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij en aquacultuur? Dan kunt u hiervoor de Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur (SDVA) aanvragen.

Hoogte subsidie en budget

Maximaal € 1 miljoen per innovatieproject
Totaal budget:
€ 4.500.000

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

De subsidie heet officieel Brede Innovatieregeling Visserij en Aquacultuur.

Voor wie?

U kunt subsidie aanvragen als u:

 • een visserij- of aquacultuuronderneming bent1
 • een visserij- of aquacultuurorganisatie bent2
 • een onderzoeksorganisatie bent
 • een samenwerkingsverband bent van twee of meer van de hiervoor genoemde organisaties
1 Een onderneming die visserij- of aquacultuurproducten produceert, verwerkt of afzet.
2 Een organisatie die zich inzet voor het gemeenschappelijk belang van visserij- of aquacultuurondernemingen.

Budget

De SDVA heeft een budget van € 4,5 miljoen. Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van wat voor onderzoek u doet. En wat voor bedrijf u heeft. U krijgt maximaal € 1 miljoen per innovatieproject. De hoogte van de subsidie is:

 • Voor industrieel onderzoek 65% van de subsidiabele kosten. U krijgt 75% als u een mkb-onderneming bent.
 • Voor experimentele ontwikkeling 40% van de subsidiabele kosten. U krijgt 50% als u een mkb-onderneming bent.
 • Voor onderzoeksorganisaties 100% van alle subsidiabele kosten.

Subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de kosten:
 • van eigen personeel
 • van materialen en hulpmiddelen
 • van gebruik apparatuur
 • die u aan derden moet betalen

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden voor het aanvragen van de SDVA.

Uw innovatieproject helpt mee aan (één van) de volgende doelen:

 • Het verlagen van de negatieve invloed van visserij en aquacultuur op het klimaat of het milieu.
 • Het ontwikkelen van vangst- of kweekmethodes die zorgen voor een duurzamere visserij en aquacultuur.

De andere voorwaarden zijn:

 • De kosten die u maakt voor uw project zijn minimaal € 500.000.
 • Uw project is afgerond vóór 31 december 2024.
 • Uw project leidt binnen 5 jaar tot een commerciële toepassing van het nieuwe product.
 • Uw project is innovatief, het zorgt voor vernieuwing van een product of productieproces.
 • Uw project zorgt ervoor dat de milieubelasting van uw bedrijf voldoende vermindert. Of dat uw bedrijf genoeg verduurzaamt. Dit vergelijken we met wat u bereikt met onderhoud of andere normale bedrijfsactiviteiten.
 • Heeft u een samenwerkingsverband? De kwaliteit van de samenwerking moet voldoende zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat deelnemers elkaar aanvullen. En dat ze genoeg kennis hebben om het project uit te voeren.
 • U maakt een projectplan. De kwaliteit hiervan moet voldoende zijn. 

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Keuren we uw aanvraag goed? In de beslisbrief staan details over de betaling. Ook staat erin wat uw verplichtingen zijn als u subsidie krijgt.

Voorschot

U krijgt vanzelf een voorschot. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. De hoogte van het voorschot hangt af van het totale subsidiebedrag dat u krijgt. Meer informatie over de voorschotbetaling leest u in de beslisbrief.

Wijzigingen en voortgangsrapportage

Wilt u uw aanvraag aanpassen of verandert er iets in uw project? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. U doet dit via mijn.rvo.nl.

Duurt uw project langer dan één jaar? Dan vragen wij u elk jaar om een voortgangsrapportage. Hierin doet u verslag van uw activiteiten. U stuurt de voortgangsrapportage via mijn.rvo.nl.

Vaststelling

Is uw project klaar? Dan vraagt u binnen 13 weken subsidievaststelling aan. Ga hiervoor naar Aanvraag beheren op mijn.rvo.nl. Hierna bepalen wij uw definitieve subsidie.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u uw eindverslag mee. U gebruikt hiervoor het format Model Eindverslag SDVA. Als een projectdeelnemer meer dan € 125.000 subsidie krijgt, stuurt u ook een controleverklaring mee. Hierover leest u meer op Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?