Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Laatst gecontroleerd op:
2 november 2022
Gepubliceerd op:
19 juni 2015

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is het fonds voor het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken en visserij. Dit is voor de periode van 2014 tot en met 2020.

Sinds 1 januari 2014 is er in Europa een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Een belangrijke verandering is de invoering van de aanlandplicht.

Met het nieuwe GVB dragen de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat bij aan een sterkere en duurzamere economie in de Europese Unie in 2020 (de EU 2020-Strategie).

Einde fonds

In 2021 kon u voor het laatst subsidies aanvragen uit het EFMZV. Het fonds eindigt op 31 oktober 2023. Dit is de laatste dag dat u zaken kunt regelen voor subsidies uit het fonds. Bijvoorbeeld uw vaststelling aanvragen. Zorg ervoor dat u uw zaken op tijd regelt. Op die manier loopt u geen geld mis. U leest meer hierover op Einde fonds – EFMZV.

Nieuw fonds: EMFAF

Er is een nieuw fonds voor de visserij- en aquacultuursector, het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). We voegen regelmatig nieuwe informatie toe. Wilt u in de toekomst subsidie aanvragen? Of meer weten over het nieuwe fonds? Lees meer op European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

Over het fonds: EFMZV

Via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij stelt de Europese Unie geld beschikbaar aan Nederland. Met dit geld voert Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) uit. Dit beleid is voor de periode 2014 tot en met 2020. Het EFMZV is 1 van de 5 Europese structuur- en investeringsfondsen. De fondsen willen met groei en banen het herstel in Europa aanzwengelen.

Operationeel Programma

Elk EU-land kan het fonds op zijn eigen manier invullen. Nederland heeft deze invulling vastgelegd in het Operationeel Programma.

Partners van het EFMZV

Ook heeft de Nederlandse overheid met verschillende partners een Partnerschapsovereenkomst gemaakt. In dit document staat hoe Nederland de middelen van het EFMZV en de andere fondsen gaat gebruiken.

Doel van het fonds

Het EFMZV:

  • helpt vissers bij de overgang naar duurzame visserij;
  • helpt kustgemeenschappen hun economie te verbreden;
  • financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
  • maakt de toegang tot financiering makkelijker.

Betrokken ministeries

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het operationeel programma EFMZV en het visserijbeleid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is verantwoordelijk voor het maritiem beleid.

Subsidies

We verwachten geen subsidies meer uit het EFMZV. Wilt u weten welke subsidies er waren vanaf 2015? Bekijk het overzicht van alle subsidies uit het EFMZV.

Spelregels voor subsidies

Wilt u subsidie aanvragen? Dan zijn er voorwaarden en verplichtingen. Er zijn algemene voorwaarden die gelden voor alle EFMZV-subsidies, bijvoorbeeld waar u subsidie voor krijgt en wat u bijhoudt in uw administratie. Verder zijn er specifieke voorwaarden voor de subsidies, deze voorwaarden leest u op de informatiepagina van die subsidie.

Resultaten van het fonds

Hoeveel subsidie is er betaald?

Elk jaar worden er verschillende subsidies betaald aan aanvragers. U leest wie subsidie heeft gekregen in de Openbaarmaking EFMZV.

Inspirerende verhalen over projecten

Wilt u meer lezen over projecten die subsidie hebben gekregen? Op Resultaten van visserijfondsen leest u inspirerende verhalen.

Met een project meekijken

Wilt u een project bekijken? Hieronder ziet u een filmpje met een voorbeeld van een project met ondersteuning uit het EFMZV. Het bedrijf krijgt subsidie om het transportsysteem te verbeteren en te onderzoeken hoe de waterkwaliteit gegarandeerd kan worden.

Wetten en regels

Nationale overheden en belanghebbenden moeten zich houden aan wetten en regels binnen het EFMZV. Zo kunnen zij financiering krijgen. Deze regels staan beschreven in een aantal verordeningen. Welke wetten en regels er zijn leest u op Regelgeving EFMZV.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?