Bijna open voor aanvragen

Innovatieve projecten in de aquacultuur

Gepubliceerd op:
9 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2023

Produceert u aquacultuurproducten en heeft u ideeën om te innoveren? U kunt subsidie aanvragen voor uw project. Technische en marktinnovaties zijn onmisbaar voor een duurzame sector. Kweek bijvoorbeeld soorten voor een specifieke markt of gebruik nieuwe technieken. Of kweek algen om te gebruiken in visvoer voor de viskweek.

Hoogte subsidie en budget

Hoogte subsidie:
Maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 3.300.000

Deze informatie is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina. We verwachten dat u de subsidie Innovatieve projecten in de aquacultuur in het eerste kwartaal van 2024 kunt aanvragen. Zodra de datums bekend zijn leest u dat op deze pagina.

De subsidie in stappen

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop op deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3,3 miljoen. Hiervan komt 70% uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). De Nederlandse overheid betaalt de rest. 

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 500.000 per project. U kunt subsidie voor verschillende kosten krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt hiervan 75% als subsidie. Om subsidie te krijgen  heeft u minimaal € 150.000 subsidiabele kosten.  

Er zijn verschillende soorten subsidiabele kosten. Welke dit zijn en hoe u deze berekent leest u op Subsidie voor kosten.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Voorwaarden voor uw project

 • U heeft een aquacultuurbedrijf, aquacultuurorganisatie of kennisinstelling. U heeft een aquacultuurbedrijf als u zich bezig houdt met de kweek of teelt van waterdieren en -planten. U gebruikt technieken waarmee u meer produceert dan natuurlijk is. U mag het project ook uitvoeren in een samenwerkingsverband. Andere marktdeelnemers mogen ook meedoen in een samenwerkingsverband. Dan heeft minimaal één deelnemer een aquacultuurbedrijf, -organisatie of kennisinstelling. 
 • Uw project is vernieuwend, innovatief en biedt perspectieven voor de markt. Het zorgt voor efficiëntere productie en verbetert gezondheid en welzijn van dieren. U gebruikt nieuwe technieken en methoden die minder schadelijk zijn voor het milieu. 
 • Uw project gaat over de kweek of teelt van aquacultuurproducten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Deze voldoen ook aan de wetten en regels over hygiëne. 
 • U betrekt een kennisinstelling bij uw project. Deze bekijkt bijvoorbeeld uw projectplan en controleert de resultaten. Meer informatie hierover leest u op Betrokken partijen bij uw subsidie. Als de kennisinstelling al een deelnemer is in het samenwerkingsverband, hoeft u geen externe kennisinstelling te vragen. 
 • Uw project mag niet te maken hebben met de kweek van genetisch gemodificeerde organismen. Bij een samenwerkingsverband verklaart de penvoerder dit. 

Voorwaarden voor de termijnen

Er zijn termijnen voor de start en het einde van uw project:

 • U begint pas met uw project na uw aanvraag.
 • U begint uiterlijk binnen 12 maanden na de beslisbrief.
 • Uw project is klaar binnen 3 jaar na de beslisbrief.

Kunt u niet binnen de termijn met uw project beginnen of deze afronden omdat u de vergunningen niet op tijd heeft? U kunt hiervoor een ontheffing krijgen als:

 • u niet binnen 12 maanden na de beslisbrief de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen kunt krijgen. 
 • het niet door u komt dat u vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunt krijgen. 

Neem hiervoor contact met ons op. 

Verplichtingen

Tijdens en na uw aanvraag houdt u zich aan een aantal verplichtingen. Zo gelden er regels voor uw communicatie, projectadministratie en wijzigingen bij onverwachte situaties. Ook zijn er situaties waardoor u geen subsidie uit het EMFAF kunt krijgen, bijvoorbeeld als u een milieudelict heeft gepleegd. U leest alles over de verplichtingen op Verplichtingen.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Juiste gegevens KVK

Zorg ervoor dat uw gegevens uit het KVK-register hetzelfde zijn als de gegevens die geregistreerd zijn bij de afdeling Visserijregelingen van RVO. Het gaat om de gegevens in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op Mijn RVO. Zonder rekeningnummer kunnen wij de subsidie niet betalen. 

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hoe u dat doet leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Doet u het project in een samenwerkingsverband? Met de deelnemers wijst u een penvoerder aan. Ook kiest u een hoofdaanvrager. Het maakt niet uit wie dit is. De hoofdaanvrager machtigt de penvoerder. U klikt op Mijn machtigingen mijn.rvo.nl registreren en beheren. De penvoerder regelt alle zaken met ons, bijvoorbeeld meldingen doorgeven en alle soorten aanvragen. 

Deelnemers samenwerkingsverband registreren

Alle deelnemers in een samenwerkingsverband moeten geregistreerd zijn bij ons voordat u de subsidie aanvraagt. Een deelnemer registreert zich door in te loggen met zijn eHerkenning. Hij voegt ook zijn rekeningnummer toe in Mijn dossier.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

U leest een toelichting op de bijlagen op Bijlagen bij uw aanvraag voor projectsubsidies.

Aanvragen

We verwachten dat u de subsidie Innovatieve projecten in de aquacultuur in het eerste kwartaal van 2024 kunt aanvragen. Zodra de datums bekend zijn leest u dat hier. U heeft als bedrijf voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. 

Als eenmanszaak logt u in met DigiD. U heeft de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig. Heeft u dat nog niet? Dan moet u een van beide regelen.

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing binnen 22 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw project. U regelt deze documenten zelf. 

Aanvragen rangschikken

Na de aanvraagperiode rangschikt een adviescommissie alle aanvragen. Zij kijkt naar een aantal criteria. De commissie geeft elk criterium een score van 1 tot en met 10.  

Hoe meer punten u heeft, hoe hoger u in de rangschikking staat. We beoordelen de aanvragen en verlenen subsidie in deze volgorde. 

Criteria projecten

Hieronder staan de criteria. Het percentage achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit meeweegt in de beoordeling. De commissie kijkt hoe:

 • innovatief het project is (20%);
 • goed de resultaten van het project gebruikt kunnen worden in praktijk (technisch en economisch) (20%);
 • haalbaar het project is (economisch en technisch) (20%);
 • het project bijdraagt aan een duurzamere aquacultuur. Er zijn 4 aspecten. Dit zijn minder afval, een beter dierenwelzijn bij viskweekproducten, efficiënter grondstof- en energieverbruik en rekening houden met de natuurlijke leefomgeving en ecosystemen (40%). 

Voor het eerste, derde en vierde criterium moet u minimaal 6 punten scoren. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Deelbetaling aanvragen

Na de beslissing op uw aanvraag mag u een deelbetaling aanvragen voor kosten die u maakt en betaalt. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling. U leest wanneer en hoe u dit aanvraagt op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen deelbetaling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor deelbetaling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

U leest een toelichting op de bijlagen op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar en heeft u alles betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken. Deze periode begint op de einddatum van uw project. U vindt de einddatum in de beslisbrief op uw aanvraag. U leest hoe u dit aanvraagt en welke kosten u opgeeft op Vaststelling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen vaststelling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u het afgeronde project en de gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

U leest een toelichting op de bijlagen op Vaststelling aanvragen bij projecten.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?