Gesloten voor aanvragen

Innovatieve projecten in de aquacultuur

Gepubliceerd op:
9 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2024

Produceert u aquacultuurproducten en heeft u ideeën om te innoveren? U kunt subsidie aanvragen voor uw project. Technische en marktinnovaties zijn onmisbaar voor een duurzame sector. Kweek bijvoorbeeld soorten voor een specifieke markt of gebruik nieuwe technieken. Of kweek algen om te gebruiken in visvoer voor de viskweek.

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 4 maart 2024
00:00
Einddatum:
dinsdag 7 mei 2024
17:00
Hoogte subsidie:
Maximaal € 500.000
Totaal budget:
€ 3.300.000

De subsidie in stappen

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop op deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3,3 miljoen. Hiervan komt 70% uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). De Nederlandse overheid betaalt de rest. 

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 500.000 per project. U kunt subsidie voor verschillende kosten krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt hiervan 75% als subsidie. Om subsidie te krijgen  heeft u minimaal € 150.000 subsidiabele kosten.  

Er zijn verschillende soorten subsidiabele kosten. Welke dit zijn en hoe u deze berekent leest u op Subsidie voor kosten. Op Niet-subsidiabele kosten leest u waarvoor u geen subsidie krijgt.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt houdt u zich aan verschillende voorwaarden. 

Voorwaarden voor uw project

 • U heeft een aquacultuurbedrijf, aquacultuurorganisatie of kennisinstelling. U heeft een aquacultuurbedrijf als u zich bezig houdt met de kweek of teelt van waterdieren en -planten. U gebruikt technieken waarmee u meer produceert dan natuurlijk is. U mag het project ook uitvoeren in een samenwerkingsverband. Andere marktdeelnemers mogen ook meedoen in een samenwerkingsverband. Dan heeft minimaal één deelnemer een aquacultuurbedrijf, -organisatie of kennisinstelling. 
 • Uw project is vernieuwend, innovatief en biedt perspectieven voor de markt. Het zorgt voor efficiëntere productie en verbetert gezondheid en welzijn van dieren. U gebruikt nieuwe technieken en methoden die minder schadelijk zijn voor het milieu. 
 • Uw project gaat over de kweek of teelt van aquacultuurproducten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Of het draagt hier indirect aan bij. U kweekt bijvoorbeeld producten die gebruikt worden in voer. Dit voer wordt hierna gebruikt in het productieproces van producten voor menselijke consumptie. Alle producten voldoen ook aan de wetten en regels over hygiëne. 
 • U betrekt een kennisinstelling bij uw project. Deze bekijkt bijvoorbeeld uw projectplan en controleert de resultaten. Wat een kennisinstelling is leest u op Betrokken partijen bij uw subsidie. Als de kennisinstelling al een deelnemer is in het samenwerkingsverband, hoeft u geen externe kennisinstelling te vragen. 
 • Uw project mag niet te maken hebben met de kweek van genetisch gemodificeerde organismen. Bij een samenwerkingsverband verklaart de penvoerder dit. 

Voorwaarden voor de termijnen

Er zijn termijnen voor de start en het einde van uw project:

 • U begint pas met uw project na uw aanvraag. Bijvoorbeeld met het maken van kosten.
 • U begint uiterlijk binnen 12 maanden na de beslisbrief.
 • Uw project is klaar binnen 3 jaar na de beslisbrief.

Kunt u niet binnen de termijn met uw project beginnen of deze afronden omdat u de vergunningen niet op tijd heeft? U kunt hiervoor een ontheffing krijgen als:

 • u niet binnen 12 maanden na de beslisbrief de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen kunt krijgen. 
 • het niet door u komt dat u vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunt krijgen. 

Neem hiervoor contact met ons op. 

Verplichtingen

Tijdens en na uw aanvraag houdt u zich aan een aantal verplichtingen. Zo gelden er regels voor uw communicatie, projectadministratie en wijzigingen bij onverwachte situaties. Ook zijn er situaties waardoor u geen subsidie uit het EMFAF kunt krijgen, bijvoorbeeld als u een milieudelict heeft gepleegd. U leest alles over de verplichtingen op Verplichtingen.

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing binnen 22 weken na uw aanvraag. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw project. U regelt deze documenten zelf. 

Aanvragen rangschikken

Na de aanvraagperiode rangschikt een adviescommissie alle aanvragen. Zij kijkt naar een aantal criteria. De commissie geeft elk criterium een score van 1 tot en met 10.  

Hoe meer punten u heeft, hoe hoger u in de rangschikking staat. We beoordelen de aanvragen en verlenen subsidie in deze volgorde. 

Criteria projecten

Hieronder staan de criteria. Het percentage achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit meeweegt in de beoordeling. De commissie kijkt hoe:

 1. innovatief het project is (20%);
 2. goed de resultaten van het project gebruikt kunnen worden in praktijk (technisch en economisch) (20%);
 3. haalbaar het project is (economisch en technisch) (20%);
 4. het project bijdraagt aan een duurzamere aquacultuur. Er zijn 4 aspecten. Dit zijn minder afval, een beter dierenwelzijn bij viskweekproducten, efficiënter grondstof- en energieverbruik en rekening houden met de natuurlijke leefomgeving en ecosystemen (40%). 

Voor het eerste, derde en vierde criterium moet u per criterium minimaal 6 punten scoren. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Deelbetaling aanvragen

Na de beslissing op uw aanvraag mag u een deelbetaling aanvragen voor kosten die u maakt en betaalt. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling. U leest wanneer en hoe u dit aanvraagt op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen deelbetaling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor deelbetaling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

U leest een toelichting op de bijlagen op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar en heeft u alles betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken. Deze periode begint op de einddatum van uw project. U vindt de einddatum in de beslisbrief op uw aanvraag. U leest hoe u dit aanvraagt en welke kosten u opgeeft op Vaststelling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen vaststelling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u het afgeronde project en de gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt. 

U leest een toelichting op de bijlagen op Vaststelling aanvragen bij projecten.

  Wetten en regels

  De wetten en regels die hierbij horen leest u in de publicatie van 19 december 2023 van de Staatscourant. 

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?