EMFAF: Loonkosten

Gepubliceerd op:
21 juli 2023

Bij de uitvoering van uw project uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) maakt u loonkosten. U krijgt hiervoor subsidie als personeel bij u of een andere deelnemer in dienst is en direct betrokken is bij uw project. Of als het personeel in dienst is van een verbonden bedrijf.

Deze informatie is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de bedragen op deze pagina.

Verschillende methodes

U berekent en verantwoordt de loonkosten. U kunt niet de werkelijke kosten opgeven in uw aanvraag, maar alleen een Vereenvoudigde kostenoptie (VKO) gebruiken. Er zijn verschillende VKO’s:

  • Berekenen als vast percentage van andere kosten
  • Berekenen met een loontarief

Werken stagiairs aan het project? U kunt subsidie krijgen als zij een vergoeding krijgen die als loon wordt uitbetaald. Voor vrijwilligerswerk kunt u ook subsidie krijgen, u leest meer op Kosten.

Berekenen als vast percentage van andere kosten

U kunt ervoor kiezen om uw loonkosten te berekenen als een vast percentage van de andere kosten. U telt hiervoor de kosten van bijdragen in natura, afschrijvingen en kosten voor derden bij elkaar op. Dit vermenigvuldigt u met het vaste percentage 23%.

U laat in uw subsidieaanvraag zien dat u loonkosten maakt bij het doen van uw activiteiten. U hoeft geen urenregistratie bij te houden.

Berekenen met een loontarief

U wilt de loonkosten declareren op basis van een loontarief. Dit kan op verschillende manieren. U kunt kiezen voor een berekening met een uurtarief of met een maandtarief.

Kosten berekenen met uurtarief

Met deze methode vermenigvuldigt u het aantal uren dat uw medewerkers aan het project besteden met het vaste uurtarief van € 60. Het maximale aantal uren dat u kunt declareren is 1.720 uur voor een voltijd medewerker. Heeft u een deeltijdwerknemer? Dan berekent u het maximale aantal uren naar rato.

U stuurt bij uw subsidieaanvraag een document mee waaruit blijkt dat de medewerker bij u in dienst is. U houdt een urenregistratie bij. Hieruit wordt per persoon duidelijk hoeveel uur hij aan het project heeft besteed. Het is belangrijk dat de uren zijn goedgekeurd door een leidinggevende en op tijd zijn vastgelegd. Dit doet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand.

Kosten berekenen met maandtarief

Werken de werknemers een vast percentage uren per maand aan het project? U berekent eerst welk percentage dit is van een standaard voltijd dienstverband. Een voltijd dienstverband is 1.720 uur per jaar. Het percentage kan niet 100% of meer van 1.720 uur zijn. U vermenigvuldigt het percentage met het vaste maandtarief van € 8600.

U stuurt bij uw subsidieaanvraag een document mee waaruit blijkt dat de medewerker bij u in dienst is. U maakt ook een document met de namen van de werknemers en de vaste percentages. Dit ondertekent u. U hoeft geen urenregistratie per werknemer bij te houden.

Voorbeeld

U heeft een voltijdmedewerker die 50% per maand werkt aan het project. Het percentage vermenigvuldigt u met het vaste maandtarief. Op jaarbasis is dit 1.720 x 0,50 = 860 uur.

Integrale kostensystematiek (IKS) voor kennisinstellingen

Bent u een kennisinstelling? Dan mag u uw loonkosten berekenen met een goedgekeurde Integrale kostensystematiek (IKS). Dit is een VKO die past bij uw organisatie. U moet deze IKS standaard gebruiken in uw organisatie. Andere typen organisaties kunnen geen IKS gebruiken.

U houdt een urenregistratie bij. Hieruit wordt per persoon duidelijk hoeveel uur hij aan het project heeft besteed. Het is belangrijk dat de uren zijn goedgekeurd door een leidinggevende en op tijd zijn vastgelegd. Dit doet u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand.

IKS laten goedkeuren

Wij moeten uw IKS goedkeuren voordat u subsidie aanvraagt. Heeft u vragen of wilt u dit laten doen? Stuur een e-mail naar iks@rvo.nl.

U leest meer op Integrale kostensystematiek (IKS).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?