EMFAF: Verdeling subsidiebudget

Laatst gecontroleerd op:
28 januari 2022
Gepubliceerd op:
27 januari 2022

Voor een subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) is een bepaald budget beschikbaar. Dit budget kunnen wij op verschillende manieren verdelen onder de aanvragers. Hoe wij dit verdelen bepaalt ook of u uw aanvraag later nog mag aanvullen.

Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt de aanvrager subsidie. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget over de goedgekeurde aanvragen. Hoe wij dit doen bepalen wij vooraf. Dit kan op de volgende manieren:

  • op volgorde van binnenkomst
  • op volgorde van rangschikking van de aanvragen met criteria (tender)
  • gelijk verdelen over de goedgekeurde aanvragen
  • door loting

Op volgorde van binnenkomst

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw ingediende aanvraag niet compleet? Dan mag u de missende stukken nog opsturen. De datum waarop uw aanvraag compleet is, is de datum van binnenkomst. Aanvragen die voor deze datum gedaan zijn en die wel compleet zijn, gaan dus voor.

We loten om de volgorde te bepalen als:

  • er meer aanvragen worden gedaan op de dag dat het budget wordt overschreden, en;
  • er onduidelijkheid is over het tijdstip van ontvangst van al die aanvragen.

Rangschikking met criteria (tender)

Bij rangschikking met criteria (tender) concurreren aanvragen met elkaar voor het budget. Het gaat om alle aanvragen die compleet en op tijd binnen zijn. Een commissie beoordeelt uw aanvraag met een aantal criteria. Dit is een lijst met kenmerken waarvoor u punten krijgt. Hoe meer uw aanvraag aansluit bij de subsidie, hoe hoger u scoort. Bijvoorbeeld als uw aanvraag beter past bij het doel van de subsidie.

Wijzigingen en aanvullingen die u zelf na de sluiting opstuurt, nemen wij niet mee in de beoordeling.

Gaan we over het budget heen en hebben de aanvragen hetzelfde aantal punten? Dan bepalen we de volgorde met een loting.

Instelling en samenstelling commissie

Voor de verdeling van het budget door een tender, wordt een adviescommissie benoemd. Deze commissie geeft advies over de rangschikking van de projecten. Zij geven dit advies door te kijken hoe goed projecten aansluiten bij de selectiecriteria. De commissie legt haar adviezen schriftelijk uit. De adviezen zijn niet bindend, maar volgen wij meestal wel op.

Heeft een lid van de commissie een persoonlijk belang bij de beslissing op de aanvraag? Dan mag die persoon niet meewerken aan een advies.

De adviescommissie is per 1 september 2023 benoemd. Wie de leden zijn leest u in het document Leden adviescommissie EMFAF.

Verdeling door loting

We loten onder alle complete aanvragen die op tijd binnen zijn. Om ervoor te zorgen dat de trekking eerlijk gebeurt, zijn er een notaris en minimaal 2 waarnemers bij. We leggen de trekking schriftelijk vast. We maken een lijst met volgorde waarin de aanvragen zijn getrokken. De hoogste aanvragen op de lijst komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

Gelijk verdelen over de aanvragen

Wij verdelen het totale subsidiebudget gelijk over alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan het budget? Dan verlagen wij het subsidiebedrag met een gelijk percentage voor alle aanvragen.

Na de beoordeling van de commissie

De commissie beoordeelt de aanvragen alleen op de criteria. Daarna beoordelen wij de aanvragen die hoog genoeg scoren om subsidie te kunnen krijgen verder. Hierbij kunnen we u nog om meer informatie vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?