EMFAF: Niet-subsidiabele kosten

Gepubliceerd op:
17 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 november 2021

Ontvangt u voor uw project of investering subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Sommige kosten zijn niet subsidiabel. Dit betekent dat u hiervoor geen subsidie krijgt. Mogelijke uitzonderingen staan op de pagina van de subsidie die u aanvraagt.

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

Maakt u kosten buiten de projectperiode? Hiervoor krijgt u geen subsidie. Ook ontvangt u geen subsidie voor:

 • administratieve en financiële sancties en boetes;
 • fooien en geschenken, gratificaties en bonussen;
 • de kosten van representatie en vergoedingen;
 • de kosten van activiteiten voor personeel;
 • de kosten van overboekingen en annuleringen;
 • de kosten van een outplacementtraject;
 • debetrente.

Activiteiten waarvoor u geen subsidie krijgt

Er is een aantal activiteiten waarvoor u geen subsidie kunt krijgen. Het gaat om de kosten van de volgende activiteiten:

Vissersvaartuig

 • De bouw van nieuwe vissersvaartuigen.
 • Activiteiten die de vangstcapaciteit van een vaartuig vergroten.
 • Activiteiten en/of uitrusting die het vermogen van het vaartuig om vis op te sporen, vergroten.
 • Investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen om te voldoen aan de Europese regels.
 • Investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen. Het gaat om vaartuigen die in de 2 kalenderjaren voor het jaar van de subsidieaanvraag minder dan 60 dagen per jaar visserijactiviteiten hebben uitgevoerd.
 • Vervanging of modernisering van een hoofd- of hulpmotor van een vissersvaartuig.

Overdracht of beëindiging

 • Het overdragen of omvlaggen van vissersvaartuigen naar een land buiten de Europese Unie (EU). Ook niet door de oprichting van joint ventures met partners buiten de EU.
 • Het tijdelijk of definitief stoppen met visserijactiviteiten.
 • De overdracht van het eigendom van een bedrijf.

Andere activiteiten

 • Experimentele visserij.
 • Het rechtstreeks uitzetten van vis.
 • De aanleg van nieuwe havens of nieuwe afslagen.
 • Marktinterventiemechanismen gebruiken om visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk of voor altijd uit de markt te nemen. Met als doel om de prijzen te laten stijgen of een prijsdaling te voorkomen door een kleiner aanbod.

Zijn er uitzonderingen voor een subsidie? Dan staat dit op de pagina van de subsidie die u aanvraagt.

Kosten binnen een samenwerkingsverband

Brengt een deelnemer van het samenwerkingsverband kosten in rekening bij een andere deelnemer? Dit zijn onderling gefactureerde kosten. Voor deze kosten kunt u geen subsidie krijgen. Deelnemers declareren hun eigen kosten direct bij ons. Alleen de kostprijs is subsidiabel. Voor winstopslagen krijgt u geen subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?