EMFAF: Niet-subsidiabele kosten

Laatst gecontroleerd op:
26 oktober 2023
Gepubliceerd op:
17 november 2021

Ontvangt u voor uw project of investering subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Sommige kosten zijn niet subsidiabel. Dit betekent dat u hiervoor geen subsidie krijgt. Mogelijke uitzonderingen staan op de pagina van de subsidie die u aanvraagt.

Kosten waarvoor u geen subsidie krijgt

Maakt u kosten buiten de projectperiode? Hiervoor krijgt u geen subsidie. Ook ontvangt u geen subsidie voor:

 • administratieve en financiële sancties en boetes;
 • fooien en geschenken, gratificaties en bonussen;
 • de kosten van representatie en vergoedingen;
 • de kosten van activiteiten voor personeel;
 • de kosten van overboekingen en annuleringen;
 • de kosten van een outplacementtraject;
 • debetrente.

Activiteiten waarvoor u geen subsidie krijgt

Er is een aantal activiteiten waarvoor u geen subsidie kunt krijgen. Het gaat om de kosten van de volgende activiteiten:

Vissersvaartuig

 • De bouw van nieuwe vissersvaartuigen.
 • Activiteiten die de vangstcapaciteit van een vaartuig vergroten.
 • Activiteiten en/of uitrusting die het vermogen van het vaartuig om vis op te sporen, vergroten.
 • Investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen om te voldoen aan de Europese regels.
 • Investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen. Het gaat om vaartuigen die in de 2 kalenderjaren voor het jaar van de subsidieaanvraag minder dan 60 dagen per jaar visserijactiviteiten hebben uitgevoerd.
 • Vervanging of modernisering van een hoofd- of hulpmotor van een vissersvaartuig.

Overdracht of beëindiging

 • Het overdragen of omvlaggen van vissersvaartuigen naar een land buiten de Europese Unie (EU). Ook niet door de oprichting van joint ventures met partners buiten de EU.
 • Het tijdelijk of definitief stoppen met visserijactiviteiten.
 • De overdracht van het eigendom van een bedrijf.

Andere activiteiten

 • Experimentele visserij.
 • Het rechtstreeks uitzetten van vis.
 • De aanleg van nieuwe havens of nieuwe afslagen.
 • Marktinterventiemechanismen gebruiken om visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk of voor altijd uit de markt te nemen. Met als doel om de prijzen te laten stijgen of een prijsdaling te voorkomen door een kleiner aanbod.
 • Promotie van de consumptie van visserij- en aquacultuurproducten, zoals reclames.

Zijn er uitzonderingen voor een subsidie? Dan staat dit op de pagina van de subsidie die u aanvraagt.

Kosten binnen een samenwerkingsverband

Brengt een deelnemer van het samenwerkingsverband kosten in rekening bij een andere deelnemer? Dit zijn onderling gefactureerde kosten. Voor deze kosten kunt u geen subsidie krijgen. Deelnemers declareren hun eigen kosten direct bij ons. Alleen de kostprijs is subsidiabel. Voor winstopslagen krijgt u geen subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?