EMFAF: Vaststelling aanvragen bij projecten

Gepubliceerd op:
7 augustus 2023

U heeft een project uitgevoerd waarvoor u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) krijgt. Is uw project afgerond en betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Wij beoordelen dan uw project en berekenen het definitieve subsidiebedrag.

Wanneer aanvragen?

U vraagt binnen 13 weken na de einddatum van uw project vaststelling aan.  U vindt de einddatum in de eerste beslisbrief op uw aanvraag. Bij een wijzigingsverzoek geldt de einddatum in de laatste beslisbrief.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag voor vaststelling laat u zien hoe u het project heeft uitgevoerd en stuurt u verschillende documenten mee. Ook geeft u de gemaakte en betaalde kosten op waarvoor u nog geen deelbetaling heeft gekregen. In de beslisbrief staat voor welke kosten u subsidie krijgt. U leest meer over de kostensoorten en berekeningen op Subsidie voor kosten.

Hieronder vindt u een toelichting op alle bijlagen. Op de pagina van uw subsidie leest u welke bijlagen u meestuurt. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. U vindt deze op de pagina van uw subsidie.

Type bijlagen

U uploadt de bijlagen in het digitale aanvraagformulier. U kunt deze type formaten uploaden:

 • PDF
 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • tekstdocument (txt)
 • mail
 • JPG
 • PNG
 • BMP
 • gif

Documenten in een andere taal

U mag documenten in een andere taal meesturen. Het moet voor ons duidelijk zijn wat er in dit document staat. Lukt dit niet, bijvoorbeeld door vaktaal? Dan kunnen we u vragen om een vertaling van het document.

Na uw aanvraag voor vaststelling

Binnen 80 dagen na uw complete aanvraag krijgt u een beslissing. Hierin staat het definitieve subsidiebedrag. Heeft u al deelbetalingen gekregen? In de brief staat ook het bedrag dat u nog krijgt. Wij storten het bedrag binnen 6 weken na deze brief op uw rekening. Doet u een project in een samenwerkingsverband? Dan maken we het bedrag over op de rekeningen van de deelnemers.

Zijn de werkelijke kosten van uw project hoger dan verwacht? U krijgt geen hoger bedrag dan is verleend in de laatste beslisbrief op uw aanvraag. We kunnen de subsidie wel lager vaststellen, bijvoorbeeld als u zich niet aan alle voorwaarden heeft gehouden. U leest meer op Na uw aanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?