Bijna open voor aanvragen

Vernieuwingen in de visserij- en aquacultuurketen

Laatst gecontroleerd op:
11 juli 2024
Gepubliceerd op:
19 juni 2024

De afzet en verwerking van visserij- en aquacultuurproducten is een belangrijke schakel tussen de sector en de consument. Heeft u ideeën om processen in de keten te verbeteren? Vraag voor uw project subsidie aan. Zo draagt u op een duurzame manier bij aan de voedselzekerheid. 

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
woensdag 31 juli 2024
00:00
Einddatum:
vrijdag 1 november 2024
17:00
Hoogte subsidie:
Maximaal € 400.000
Totaal budget:
€ 1.700.000

Stel uw vraag bij het digitale vragenuur

Heeft u vragen over de subsidie? Op dinsdag 6 augustus 2024 organiseren we een online RVO Vragenuur. We beantwoorden dan uw vragen. Het vragenuur begint om half 2 en duurt een uur. Wilt u aansluiten? Meld u uiterlijk op 4 augustus aan.

Heeft u een idee? Laat het ons weten

Heeft u een idee voor een project? U kunt dit alvast aan ons voorleggen. Doe dit uiterlijk op 14 augustus 2024. Wij bekijken uw idee en beantwoorden de vragen die u hierover heeft. U krijgt binnen 3 weken een reactie.

De subsidie in stappen

In deze infographic ziet u hoe u subsidie aanvraagt. Verderop deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Voor wie?

De volgende organisaties kunnen subsidie krijgen:

 • Een bedrijf dat werkt aan de afzet en verwerking van visserij- of aquacultuurproducten. Dit bedrijf is een mkb. U laat dit zien met een mkb-toets
 • Een visserij-, aquacultuur- of brancheorganisatie. Bijvoorbeeld een producentenorganisatie.
 • Een visserij- of aquacultuurbedrijf. Bijvoorbeeld een visser.
 • Een vereniging voor bedrijven. Het gaat om een vereniging voor visserij- of aquacultuurbedrijven, of bedrijven die werken aan de afzet en verwerking van visserij- of aquacultuurproducten.
 • Een kennisinstelling.
 • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

U leest meer over de definitie van de organisaties op Betrokken partijen bij uw subsidie.

Samenwerkingsverband

U kunt ook samen met andere deelnemers het project uitvoeren. Een bedrijf in de detailhandel mag dan ook meedoen aan het project. Dit is een bedrijf met minimaal één van deze SBI-codes:

 • 46.38.2
 • 47.11
 • 47.23
 • 47.81.9
 • 47.91.1
 • 52.10.2
 • 55.10.1
 • 56.10.1
 • 56.29

De SBI-code geeft aan wat de activiteiten van een bedrijf zijn. Op de website van de KVK staat een overzicht met de beschrijving van de codes. U vindt de SBI-code van een bedrijf in de KVK-registratie. Heeft het bedrijf andere codes? Maar zijn de activiteiten wel gelijk aan de activiteiten van één van deze codes? Dan kunt u dit aantonen met bewijzen.

Budget 

Het budget voor deze subsidie is € 1,7 miljoen. Hiervan komt 70% uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). De Nederlandse overheid betaalt de rest.

Hoeveel subsidie u krijgt

U krijgt maximaal € 400.000 per project. U kunt subsidie voor verschillende kosten krijgen. Dit zijn de subsidiabele kosten. U krijgt hiervan 50% als subsidie. Om subsidie te krijgen heeft u minimaal € 150.000 subsidiabele kosten.

Er zijn verschillende soorten subsidiabele kosten. Welke dit zijn en hoe u deze berekent, leest u op Subsidie voor kosten. Er zijn ook kosten waarvoor u geen subsidie kunt krijgen, zoals het maken van een productie- en afzetprogramma. Meer soorten kosten vindt u op Niet-subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Als u subsidie aanvraagt houdt u zich aan verschillende voorwaarden.

Voorwaarden voor uw project

Dit zijn de voorwaarden voor uw project:

 • Uw project gaat over het verbeteren van processen in de visserij- of aquacultuurketen. Bijvoorbeeld het verkorten van de keten, het verhogen van de waarde van de producten of het verbeteren van de efficiëntie. Of u werkt aan het verbeteren van de informatievoorziening in de keten en voor de consumenten. 
 • Uw project gaat over visserij- of aquacultuurproducten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. 
 • Uw project mag de consumptie van visserij- en aquacultuurproducten niet promoten. Het gaat bijvoorbeeld om communicatie waarmee u consumenten aanmoedigt om meer vis te eten.

Voorwaarden voor de termijnen

Er zijn termijnen voor de start en het einde van uw project:

 • U mag pas beginnen met uw project nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld het maken van kosten. Dit betekent dat u nog geen verplichtingen mag aangaan voor de datum van uw subsidieaanvraag.
 • U begint uiterlijk binnen 12 maanden na de beslisbrief.
 • Uw project is klaar binnen 3 jaar na de beslisbrief.

Kunt u niet binnen de termijn met uw project beginnen? Of deze afronden omdat u de vergunningen niet op tijd heeft? U kunt hiervoor een ontheffing krijgen als:

 • u niet binnen 12 maanden na de beslisbrief de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen kunt krijgen. 
 • het niet door u komt dat u vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunt krijgen. 

Neem hiervoor contact met ons op

Verplichtingen

Tijdens en na uw aanvraag houdt u zich aan een aantal verplichtingen. Zo gelden er regels voor uw communicatie, projectadministratie en wijzigingen bij onverwachte situaties. Ook zijn er situaties waardoor u geen subsidie uit het EMFAF kunt krijgen. Bijvoorbeeld als u een milieudelict heeft gepleegd. U leest alles over de verplichtingen op Verplichtingen

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Juiste gegevens KVK als u vissersvaartuig gebruikt

Gebruikt u een vissersvaartuig voor uw project? Controleer dan ook de KVK-gegevens. De gegevens uit het KVK-register moeten dan dezelfde zijn als die wij hebben geregistreerd bij onze afdeling Visserijregelingen. Het gaat om de gegevens in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen.

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op Mijn RVO. Zonder rekeningnummer kunnen wij de subsidie niet betalen.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Doet u het project in een samenwerkingsverband? Dan geeft de hoofdaanvrager de machtiging.

Bent u penvoerder maar geen deelnemer van het samenwerkingsverband? Ook dan moet u gemachtigd worden. Zorg ervoor dat u de machtiging op de juiste manier regelt. Anders kunnen we de aanvraag niet behandelen.

U leest meer over machtigen op Voor en tijdens uw aanvraag.

Deelnemers samenwerkingsverband registreren

Alle deelnemers in een samenwerkingsverband moeten geregistreerd zijn bij ons voordat u de subsidie aanvraagt. Een deelnemer registreert zich door in te loggen met zijn eHerkenning. Hij voegt ook zijn rekeningnummer toe in Mijn dossier.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin legt u uw plannen uit. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen, gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Bijlagen bij uw aanvraag voor projectsubsidies.

Aanvragen

U kunt de subsidie Innovatieve projecten in de aquacultuur aanvragen van 1 augustus, om 00:00 uur tot en met 1 november 2024, voor 17:00 uur. U heeft als bedrijf voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing binnen 22 weken na de sluiting van de aanvraagperiode voor deze subsidie. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen.

Met deze subsidie krijgt u geen vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u subsidie kunt krijgen, krijgt u niet automatisch de andere documenten die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw project. U regelt deze documenten zelf.

Aanvragen rangschikken

Na de aanvraagperiode rangschikt een adviescommissie alle aanvragen. Zij kijkt naar een aantal criteria. De commissie geeft elk criterium een score van 1 tot en met 10.

Hoe meer punten u heeft, hoe hoger u in de rangschikking staat. We beoordelen de aanvragen en verlenen subsidie in deze volgorde.

Criteria projecten

Hieronder staan de criteria. Het percentage achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit meeweegt in de beoordeling. De commissie kijkt hoe het project:

 1. bijdraagt aan een duurzamere afzet- en verwerkingsketen van visserij- of aquacultuurproducten. Het kan gaan om het verkorten van de keten, een hogere waarde van de producten of betere efficiëntie (35%); 
 2. zorgt voor een betere informatievoorziening. Het gaat om duidelijkere informatie over producten of meer bewustzijn bij de consument (35%);
 3. waardevol is voor meer marktdeelnemers in de keten (30%). 

Voor het 1e of 2e criterium moet u minimaal 6 punten scoren. Voor het 3e criterium moet u ook minimaal 6 punten scoren. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Deelbetaling aanvragen

Na de beslissing op uw aanvraag mag u een deelbetaling aanvragen voor kosten die u maakt en betaalt. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als deelbetaling. U leest wanneer en hoe u dit aanvraagt op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen deelbetaling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor deelbetaling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Deelbetaling aanvragen bij projecten.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar en heeft u alles betaald? U vraagt vaststelling van uw subsidie aan. Dit doet u binnen 13 weken. Deze periode begint op de einddatum van uw project. U vindt de einddatum in de beslisbrief op uw aanvraag. U leest hoe u dit aanvraagt en welke kosten u opgeeft op Vaststelling aanvragen bij projecten.

U kunt voor deze subsidie nog geen vaststelling aanvragen. Zodra dit kan, leest u dat hier.

Bijlagen bij uw aanvraag voor vaststelling

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Hierin beschrijft u uw voortgang en gemaakte kosten. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen, gebruiken we voor sommige bijlagen formats. Zorg ervoor dat u alle verplichte bijlagen toevoegt.

U leest een toelichting op de bijlagen op Vaststelling aanvragen bij projecten.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 19 juni 2024 in de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?