Bijna open voor aanvragen

Overbrugging voor de visserij

Gepubliceerd op:
1 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023

Vissers hebben te maken met grote uitdagingen, bijvoorbeeld door minder ruimte om te vissen en hogere bedrijfskosten. Met de Overbrugging voor de visserij krijgen zij een tegemoetkoming voor deze kosten.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
zondag 26 maart 2023
10:00 PM (CET)
Einddatum:
maandag 22 mei 2023
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 30.000
Totaal budget:
€ 7.000.000

De Nederlandse vloot is in transitie. Door alle uitdagingen zijn er veranderingen nodig om de sector toekomstperspectief te geven. De vloot moet verduurzamen. Met deze regeling wil het ministerie de druk op de sector verlagen. Zo kunnen ondernemers de komende periode overbruggen terwijl zij gaan innoveren. Of tot zij hun vaartuig laten saneren.

De regeling is nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

Budget

Voor de subsidie is € 7 miljoen beschikbaar. U krijgt € 30.000 subsidie voor een vissersvaartuig. Bestaat minimaal 80% van de vangst uit garnalen? Dan krijgt u € 25.000. We kijken hiervoor naar het aantal kilogram levend gewicht in 2022.  

De-minimisverordening

Deze subsidie is staatssteun. Normaal gesproken is staatssteun niet toegestaan. Deze regeling valt onder de de-minimisverordening. Hierdoor mag u over een periode van 3 jaar maximaal € 30.000 krijgen. Heeft u bijvoorbeeld  in 2021 € 10.000 euro de-minimissteun gekregen met een andere subsidie? Dan kunt u voor de overbruggingssubsidie maximaal € 20.000 krijgen.

Is uw bedrijf verbonden met andere bedrijven? Bijvoorbeeld als u meerdere bv’s heeft of als een andere ondernemer 50% van de stemrechten heeft in uw onderneming? Dan geldt dit maximale bedrag voor alle verbonden bedrijven samen. 

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen. Uw vissersvaartuig:

  • is op het moment van uw aanvraag geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen;
  • hoort op het moment van uw aanvraag bij segment MFL1 of MFL2;
  • heeft in 2022 minimaal 104 dagen visserijactiviteiten op zee uitgevoerd. We kijken hiervoor naar het vaartuig en niet naar de eigenaar.

Ook mag uw onderneming niet in moeilijkheden zijn. U leest meer op Financiële moeilijkheden

Uw aanvraag voorbereiden

U bereidt uw aanvraag voor. Zo kunt u de aanvraag snel en makkelijk doen.

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Zonder rekeningnummer kunnen wij de subsidie niet betalen.

KVK-nummer in Register van Vissersvaartuigen

Staat uw vaartuig geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen maar uw (juiste) KVK-nummer nog niet? U controleert dit op het afschrift van de aanvraag voor de inschrijving in het register. Hierop ziet u welk KVK-nummer op dat moment gekoppeld was aan het vaartuig. Mist het nummer of klopt het niet meer, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf een andere rechtsvorm heeft? Laat uw KVK-nummer toevoegen met een wijziging van de registratie. Als u geen afschrift meer heeft neemt u contact met ons op. 

Geen bijlagen bij uw aanvraag

U hoeft geen bijlagen mee te sturen. 

Aanvragen

U kunt de Overbrugging voor de visserij aanvragen van 27 maart tot en met 22 mei 2023, voor 17:00 uur.  U heeft voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. U registreert uw bedrijf bij ons door op mijn.rvo.nl in te loggen met uw eHerkenning.

Uw bedrijf kan één keer subsidie aanvragen. We berekenen het bedrag per vaartuig. Heeft u meerdere vaartuigen? Doe dan voor alle vaartuigen samen één aanvraag.

Iemand anders vraagt voor u aan

Iemand anders kan deze subsidie voor u aanvragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hij logt in met zijn eigen eHerkenning of DigiD. In het formulier geeft hij aan dat hij het formulier als intermediair invult en de aanvraag namens u doet.

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Hierna krijgt u de betaling.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?