Gesloten voor aanvragen

Overbrugging voor de visserij

Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2023
Gepubliceerd op:
1 februari 2023

Vissers hebben te maken met grote uitdagingen, bijvoorbeeld door minder ruimte om te vissen en hogere bedrijfskosten. Met de Overbrugging voor de visserij krijgen zij een tegemoetkoming voor deze kosten.

Startdatum:
zondag 26 maart 2023
00:00
Einddatum:
maandag 22 mei 2023
17:00
Maximaal € 30.000
Totaal budget:
€ 7.000.000

De Nederlandse vloot is in transitie. Door alle uitdagingen zijn er veranderingen nodig om de sector toekomstperspectief te geven. De vloot moet verduurzamen. Met deze regeling wil het ministerie de druk op de sector verlagen. Zo kunnen ondernemers de komende periode overbruggen terwijl zij gaan innoveren. Of tot zij hun vaartuig laten saneren.

Budget

Voor de subsidie is € 7 miljoen beschikbaar. U krijgt € 30.000 subsidie voor een vissersvaartuig. Bestaat minimaal 80% van de vangst uit garnalen? Dan krijgt u € 25.000. We kijken hiervoor naar het aantal kilogram levend gewicht in 2022.  

De-minimisverordening

Deze subsidie is staatssteun. Normaal gesproken is staatssteun niet toegestaan. Deze regeling valt onder de de-minimisverordening. Hierdoor mag u over een periode van 3 jaar maximaal € 30.000 krijgen. Heeft u bijvoorbeeld  in 2021 € 10.000 euro de-minimissteun gekregen met een andere subsidie? Dan kunt u voor de overbruggingssubsidie maximaal € 20.000 krijgen.

Is uw bedrijf verbonden met andere bedrijven? Bijvoorbeeld als u meerdere bv’s heeft of als een andere ondernemer 50% van de stemrechten heeft in uw onderneming? Dan geldt dit maximale bedrag voor alle verbonden bedrijven samen.

Andere subsidies

Vraagt u andere subsidies aan die niet onder de-minimissteun vallen, zoals uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR) of de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag. U hoeft de bedragen van die andere subsidies niet van de Overbrugging voor de visserij af te trekken. Bij de TVL zijn alleen Startende ondernemers en Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot wel de-minimissteun.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden om subsidie te krijgen. Uw vissersvaartuig:

  • is op het moment van uw aanvraag geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen. Dit hoeft niet als u de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) heeft aangevraagd en daarom de registratie van uw vaartuig heeft opgeheven. U meldt dit in het veld voor opmerkingen in het aanvraagformulier van Overbrugging voor de visserij;
  • hoort op het moment van uw aanvraag bij segment MFL1 of MFL2;
  • heeft in 2022 minimaal 104 dagen visserijactiviteiten op zee uitgevoerd. We kijken hiervoor naar het vaartuig en niet naar de eigenaar.

Ook mag uw onderneming niet in moeilijkheden zijn. U leest meer op Financiële zekerheid

Uw registraties bij ons

Controleer of uw rekening- en KVK-nummer geregistreerd zijn bij ons.

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier of uw rekeningnummer geregistreerd is onder Mijn gegevens. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Zonder rekeningnummer kunnen wij de subsidie niet betalen.

KVK-nummer in Register van Vissersvaartuigen

Staat uw vaartuig geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen maar uw (juiste) KVK-nummer nog niet? U laat uw KVK-nummer toevoegen met een wijziging van de registratie. U kunt al een aanvraag doen. Zorg er wel voor dat u zo snel mogelijk controleert of het nummer geregistreerd is. Zo voorkomt u dat de beoordeling van uw aanvraag langer duurt.

U controleert de registratie op het afschrift van de aanvraag voor de inschrijving in het register. Hierop ziet u welk KVK-nummer op dat moment gekoppeld was aan het vaartuig. Mist het nummer of klopt het niet meer, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf een andere rechtsvorm heeft? Laat uw KVK-nummer toevoegen of wijzigen met een wijziging van de registratie. Als u geen afschrift meer heeft neemt u contact met ons op.

Na uw aanvraag

We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Hierna krijgt u de betaling.

Wetten en regels

De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 24 maart 2023 van de Staatscourant.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?