Bijna open voor aanvragen

Saneren van vissersvaartuigen (SVV)

Gepubliceerd op:
22 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Brexit heeft veel gevolgen gehad voor Nederlandse vissers. Zo wordt het visquotum tot en met juni 2026 verlaagd voor bepaalde vissoorten. Wilt u daarom uw vissersvaartuig laten slopen? Met de subsidie Saneren van vissersvaartuigen (SVV) kunt u hiervoor een vergoeding krijgen. 

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 1 september 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
woensdag 30 november 2022
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 155.000.000

Hoe gaat het aanvragen?

In deze infographic ziet u hoe het aanvragen gaat voor de subsidie SVV. Verderop deze pagina leest u meer over alle onderwerpen die in de infographic staan.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 155 miljoen. Dit wordt met Europees geld betaald.

Hoeveel subsidie u krijgt

Voor de berekening van uw subsidiebedrag kijken we naar de bruto tonnage (BT) van uw vaartuig. Dit is de BT die op 25 juli 2022 in uw registratie in het Register van vissersvaartuigen staat. In de tabel hieronder ziet u het bedrag per BT. 

Bedrag per bruto tonnage (BT)
Type vaartuig BT Subsidiebedrag per BT Extra informatie
Kleine kotters 0 tot en met 178 BT € 6.780 -
Grote kotters 179 tot en met 573 BT € 4.835

Alle grote kotters krijgen een basisbedrag van € 262.578 en het bedrag per BT.

Pelagische freezer trawlers 3000 tot en met 9500 BT € 71 -

Laat u uw vaartuig slopen door een sloopbedrijf? En krijgt u hiervan een vergoeding voor uw vaartuig? Dit bedrag trekken wij van uw subsidiebedrag af.

Andere subsidie uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Krijgt u ook een andere subsidie uit de BAR? Dan krijgt u een lager bedrag voor het slopen van uw vaartuig. We trekken het bedrag van de andere subsidie af van uw subsidie voor het slopen.

Voorwaarden

U houdt zich aan een aantal voorwaarden voor deze subsidie.

Voorwaarden vissersvaartuig

Nadat u de beslisbrief over uw subsidieaanvraag heeft gekregen voert u een aantal activiteiten uit. U heeft tot en met 31 juli 2023 de tijd om dit te doen en vaststelling aan te vragen. U mag al beginnen na uw aanvraag. Dit is wel op eigen risico. U weet nog niet of u subsidie krijgt. 

 • U voerde 90 dagen per jaar visserijactiviteiten uit. We kijken hiervoor naar een periode van 2 kalenderjaren achter elkaar. De periodes zijn 2018 en 2019, 2019 en 2020 of 2020 en 2021. Tijdens deze periode was het vaartuig ingeschreven in het Register van vissersvaartuigen
 • U heeft minimaal 20% van uw totale visvangst gevangen van de vastgestelde vissoorten in de daarbij behorende visgebieden. Dit is 20% in volume (kilogram) of in waarde (euro). Om welke vissoorten en gebieden het gaat leest u in de publicatie van de Staatscourant van 25 juli 2022. We kijken hiervoor naar een periode van 2 kalenderjaren achter elkaar. U gebruikt hiervoor dezelfde periode als bij de vorige voorwaarde over de visserijactiviteiten.
 • De totale bruto tonnage (BT)  van uw vissersvaartuig(en) mag op het moment van aanvragen niet hoger zijn dan de BT op 31 december 2020. Het gaat om de BT in het Register van vissersvaartuigen.
 • U laat het vaartuig slopen. Dit doet u voor de vaststellingsaanvraag. U mag het vaartuig hiervoor ook onklaar laten maken. Het sloopbedrijf moet het vaartuig dan uiterlijk 31 maart 2024 slopen. 
 • U laat de afdeling Visserijregelingen van RVO weten dat het vaartuig niet meer gebruikt wordt als vissersvaartuig. U laat de visvergunning en vismachtigingen voor het vaartuig intrekken. Ook laat u het vaartuig uitschrijven uit het register van het Kadaster
 • U mag uw contingenten voor dit vaartuig niet meer wijzigen vanaf 22 juli 2022. Deze vervallen.
 • U heeft sinds 25 juli 2022 tot en met de dag dat u subsidie aanvraagt geen nieuw vissersvaartuig in het Register van vissersvaartuigen ingeschreven. Ook mag u vanaf het moment van uw aanvraag tot en met 5 jaar na de beslisdatum op uw vaststellingsaanvraag geen vaartuig meer inschrijven. En mag u de capaciteit van uw andere vaartuigen niet verhogen. Maakt u deel uit van een groep van bedrijven? Dan mogen de andere bedrijven ook geen vaartuig inschrijven tijdens deze periode.

Andere voorwaarden voor deze subsidie

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden voor deze subsidie: 

 • U meldt het als u schuldsanering, uitstel van betaling of een faillietverklaring bij de rechter heeft aangevraagd. 
 • U doet een melding als u denkt dat u zich niet, niet op tijd of niet helemaal aan de voorwaarden van deze subsidie kunt houden. 
 • U houdt zich minimaal 5 jaar na onze laatste subsidiebetaling aan de voorwaarde uitsluiting subsidie van het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). 
 • Uit uw administratie wordt duidelijk dat u aan de voorwaarden van deze subsidie voldoet. U bewaart deze minimaal 10 jaar na de beslissing op uw vaststellingsaanvraag. 
 • U werkt mee aan controles van de Audit Autoriteit, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer. Ook werkt u tot minimaal 5 jaar na de datum op de beslisbrief van uw vaststellingsaanvraag mee aan evaluaties over deze subsidie. 

Alle voorwaarden gelden voor u als subsidieontvanger, ook als u met uw bedrijf stopt.

Wat gebeurt er met uw contingenten?

Om aan de voorwaarden van deze subsidie te voldoen moet u uw vaartuig uitschrijven uit het Register van vissersvaartuigen. Op dat moment vervallen uw contingenten. Het gaat om de contingenten die geregistreerd staan op het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. En de contingenten die op uw naam gereserveerd staan of die u heeft verhuurd.

We kijken hiervoor naar uw registratie bij ons op 22 juli 2022, om 00:00 uur. Om subsidie te krijgen mag u vanaf dat moment uw contingenten niet meer wijzigen. Heeft u nog een wijzigingsverzoek gestuurd? Dan nemen wij contact met u op.

Heeft u een contingent van het vaartuig gebruikt als onderpand, bijvoorbeeld voor een lening? Voordat u subsidie aanvraagt moet u dit onderpand stoppen. De afdeling Visserijregelingen kan voor u kijken of er bij uw contingent een onderpand is. Zij kunnen niet aangeven aan wie.

Met deze subsidie zetten we ook een eerste stap richting het nieuwe contingentenstelsel in 2025. Meer leest u op Contingenten.

Aanvragen

U kunt de subsidie Saneren van vissersvaartuigen aanvragen van 1 september tot en met 30 november 2022, voor 17:00 uur.

U heeft als bedrijf voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau eH2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. U registreert zich bij ons door op mijn.rvo.nl in te loggen met uw eHerkenning.

Voor de aanvraag en beoordeling gebruiken we ook gegevens die al bij ons bekend zijn. Bijvoorbeeld uw logboek- en vangstgegevens en verkoopdocumenten.

Aanvraag voorbereiden

U kunt uw aanvraag alvast voorbereiden.

Juiste gegevens KVK

Zorg ervoor dat uw gegevens uit het KVK-register hetzelfde zijn als de gegevens die geregistreerd zijn bij de afdeling Visserijregelingen van RVO. Het gaat om de gegevens in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen

Rekeningnummer registreren

Controleer in Mijn dossier onder Mijn gegevens of uw rekeningnummer geregistreerd is. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Anders kunt u geen subsidie krijgen.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Hoe u dat doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Bijlagen bij uw aanvraag

U voegt bijlagen toe aan uw aanvraag voor subsidie.

Mkb-toets

U geeft in uw aanvraag op of uw bedrijf een mkb-bedrijf is. Om dit te toetsen gebruikt u de online mkb-toets (Engels) op de website van de Europese Commissie. Na het maken van de test voegt u de resultaatpagina toe als bijlage bij uw aanvraag.

Bewijs bij onderpand van contingent

Heeft u een contingent van het vaartuig gebruikt als onderpand? Stuur een bewijs van de stopzetting van het onderpand mee bij uw aanvraag. 

Na uw aanvraag

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of deze compleet is. Missen er gegevens of bewijzen? U krijgt een brief en heeft 14 kalenderdagen de tijd om deze informatie aan te leveren.

U krijgt de beslissing op uw aanvraag binnen 13 weken nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen. Hierin staat het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen. U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen.

Wijzigingen doorgeven

Nadat u uw aanvraag heeft verstuurd, kunt u geen wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

Nadat u de beslisbrief van uw subsidieaanvraag heeft gekregen, voert u activiteiten uit. U heeft hiervoor de tijd tot en met 31 juli 2023. U laat uw vaartuig slopen of eerst onklaar maken. Als u dit heeft gedaan vraagt u vaststelling aan. Hoe u dit doet en waar u rekening mee houdt leest u op Saneren van vissersvaartuig (SVV): Vaststelling aanvragen.

Wetten en regels

U leest meer over de subsidie in de kamerbrief Openstelling saneringsregeling visserij van 22 juli 2022. De wetten en regels die bij deze subsidie horen leest u in de publicatie van 25 juli 2022 van de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?