EMFAF: Wetten en regels

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2022
Gepubliceerd op:
8 november 2021

Wilt u subsidie ontvangen uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? Er zijn regels voor uw aanvraag en activiteiten.

Europese wetten en regels

De wetten en regels van het EMFAF vindt u op de website van de Europese Commissie. Ook vindt u hier meer informatie over het fonds.

Nationale wetten en regels

Deze Nederlandse wetten en regels gelden:

Ook wordt elk jaar een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd. Hierin staan alle subsidies die u in dat jaar kunt aanvragen:

EMFAF en staatssteun

Als u steun krijgt van de overheid heet dit staatssteun, bijvoorbeeld bij een subsidie. De Europese Unie wil zorgen voor gelijke concurrentie. Daarom is staatssteun normaal gesproken niet toegestaan. Voor de visserij- en aquacultuursector is er een uitzondering (vrijstelling) voor steun uit het EMFAF.

Deze uitzondering geldt niet voor het hele EMFAF. Bijvoorbeeld als het gaat om het versterken van de internationale afspraken over het beheer van oceanen. Wij beoordelen dan per aanvraag of steun mag.

Onrechtmatige staatssteun

Wordt steun die u ontvangt uit het EMFAF achteraf toch als niet toegestane staatssteun gezien? En heeft u de staatssteunregels niet goed opgevolgd? Dan is deze steun onrechtmatig. Dit betekent dat deze steun volgens de wet niet geldig is. U moet het bedrag meestal terugbetalen. Meer informatie over onrechtmatige staatssteun vindt u op de website van de Europese Commissie.

Meer weten?

Het EMFAF is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Wilt u meer weten over de andere fondsen? Lees dit op de website van Europa om de Hoek. Met het EMFAF ondersteunt Nederland het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?