EMFAF: Meewerken aan controle ter plaatse

Gepubliceerd op:
27 januari 2022

Krijgt u subsidie uit het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)? U houdt zich bij de uitvoering van uw activiteiten aan de voorwaarden voor de subsidie. Tijdens de uitvoering en daarna kunnen wij u ter plaatse controleren. Hier werkt u aan mee.

Wanneer controle ter plaatse?

Wij controleren u minimaal één keer ter plaatse. Dit gebeurt op de plek van uw activiteiten. En op de plek waar u uw administratie bewaart. Controles maken wij niet altijd van te voren bekend. Sommige controles kiezen we met een steekproef. Hierdoor is het mogelijk dat wij bij een meerjarig project meer dan één keer controleren.

Wat wordt gecontroleerd?

Tijdens de controle kijken we of u de subsidie volgens de wet heeft gekregen. En of u zich houdt aan de verplichtingen. Hierbij kijken wij in ieder geval of:

  • u een volledige administratie bijhoudt;
  • u voortgang heeft gemaakt;
  • u de gesubsidieerde activiteiten heeft uitgevoerd;
  • u de communicatieactiviteiten heeft uitgevoerd;
  • u de kosten in uw aanvraag echt heeft gemaakt;
  • de producten en diensten in uw aanvraag echt zijn geleverd.

Staat in de beslissing over uw subsidie dat u de investering in stand moet houden? Dan controleren we dit ook ter plaatse. We doen dit tot en met 5 jaar na de laatste betaling.

Wie controleert?

Meestal controleert een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uw activiteiten. Ook kunnen er controles zijn na audits door Auditdienst Rijk of de Europese Commissie. Met een audit kijken deze organisaties of wij onze taken voor het fonds goed uitvoeren.

Na de controle

Heeft een inspecteur van de NVWA een controle bij u uitgevoerd? Deze stelt een rapport op en vraagt uw reactie hierop. Het definitieve rapport nemen we mee in onze beslissing over uw voorschot- of vaststellingsaanvraag.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?