Uitsluiting EFMZV-subsidie

Laatst gecontroleerd op:
12 februari 2020
Gepubliceerd op:
24 mei 2016

Om voor een EFMZV-subsidie in aanmerking te komen, mag u als marktdeelnemer niet uitgesloten zijn van EFMZV-subsidie.

Een marktdeelnemer is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijf in de visserijsector exploiteert of bezit. Dit betekent dat het bedrijf betrokken moet zijn bij de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten.

U kunt uitgesloten worden vanwege de volgende overtredingen:

Hebt u meerdere vaartuigen? Dan bekijken we per vaartuig of er sprake is van uitsluiting.

Meerdere vaartuigen

U bent alleen uitgesloten voor het vaartuig waarvoor een overtreding is vastgesteld. Voor uw andere vaartuigen komt u wel voor subsidie onder EFMZV in aanmerking. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. U bent ook uitgesloten van subsidie voor uw andere vaartuigen als:

 • meer dan de helft van uw vissersvaartuigen uitgesloten is van subsidie;
 • de bij u vastgestelde overtreding geen verband hield met een vissersvaartuig
 • voor alle vaartuigen het aantal punten (pdf) per vissersvaartuig gemiddeld hoger is dan 7 voor:
  • het niet naleven van de verplichte registratie en rapportage van vangstgegevens of gegevens die met de vangst verband houden. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens die via het satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen moeten worden doorgegeven;
  • het gebruiken of aan boord nemen van vistuig dat volgens EU-wetgeving verboden is of dat niet voldoet aan de voorschriften;
  • het overladen of aanlanden van ondermaatse vis, wat in strijd is met de geldende wetgeving.
In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?