Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan antibioticagebruik

Gepubliceerd op:
8 juli 2021

Sommige dierhouders moeten voor het antibioticagebruik van hun dieren een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan schrijven. Dit doen ze samen met hun dierenarts.

Voor wie?

U schrijft deze plannen als u een dierhouder bent met (één van) deze diersoorten:

  • 5 of meer vleesvarkens
  • 5 of meer vleeskalveren
  • 5 of meer runderen voor de productie van melk of vlees
  • 25 of meer geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees
  • 250 of meer kippen en/of kalkoenen voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren
  • 250 of meer konijnen voor de fokkerij of productie van vlees

Een bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan maakt u samen met uw dierenarts.

Zelf antibiotica geven en op voorraad hebben

Wilt u zelf antibiotica toedienen en op voorraad hebben? Dan moet u ook een een-op-eenovereenkomst opstellen met uw dierenarts. Wilt u weten wat er verder in deze overeenkomst moet staan? Bekijk dan Voorwaarden zelf toedienen van antibiotica.

Bedrijfsgezondheidsplan maken

Uw dierenarts stelt samen met u het bedrijfsgezondheidsplan op. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderzoek van bedrijfsgezondheid: u beschrijft ieder jaar de gezondheid van de dieren. Verder beschrijft u hoeveel en welke medicijnen u op het bedrijf gebruikt.
  • Overzicht van maatregelen voor een betere diergezondheid: hierin vertelt u wat u gaat doen om de diergezondheid op het bedrijf te verbeteren. U beschrijft dit voor het komende jaar. U noemt ook met hoeveel procent u het antibioticagebruik vermindert en binnen welke periode (de reductiedoelstelling).
  • Bijzondere situaties: in dit onderdeel geeft u aan wat er in bijzondere situaties moet gebeuren. U vertelt welke dierenartsenpraktijk uw dierenarts vervangt bij ziekte of vakantie. En welke praktijk u helpt bij spoed. Ook laat u weten wat er gebeurt wanneer de schriftelijke overeenkomst afloopt.

Bedrijfsbehandelplan maken

In het bedrijfsbehandelplan staan alle ziektes en aandoeningen die regelmatig voorkomen op het bedrijf. Hierin staat ook hoe en met welke medicijnen u de ziektes en klachten behandelt. U kunt het bedrijfsbehandelplan ook later aanpassen. Dit doet u als het nodig is volgens de jaarlijkse evaluatie met uw dierenarts. U bewaart deze administratie 5 jaar op het bedrijf.

Wetten en regels

U vindt meer informatie over het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan in:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?