Vrijstellingen bij een blijvend laag antibioticagebruik

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2021
Gepubliceerd op:
3 januari 2017

Bedrijven met een blijvend laag gebruik van antibiotica krijgen een aantal vrijstellingen. Hiermee worden bedrijven die weinig antibiotica gebruiken beloond.

Waarvoor vrijstelling?

U kunt een vrijstelling krijgen voor:

  • evaluatie van het antibioticagebruik bij elk standaard bedrijfsbezoek;
  • bedrijfsbezoek in elke 2 maanden door dierenarts in hoog-risicoperiode;
  • jaarlijkse aanscherping van reductiedoelstelling (het percentage waarmee u antibioticagebruik vermindert en binnen welke periode);
  • standaard bezoek voor melkveehouderijen in elke 3 maanden door dierenarts. Dit wordt een jaarlijks bezoek.

Voldoet u aan de voorwaarden van een vrijstelling? U hoeft dit niet te registeren. Het is verstandig het hier met uw dierenarts over te hebben. Doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een controle? Dan ziet zij in de administratie of u recht had op een vrijstelling.

Gids voor goede praktijken

Er bestaat een gids voor goede praktijken voor elke sector. Hierin staan de voorwaarden voor een vrijstelling. Voldoet u aan de voorwaarden uit de gids? Dan kunt u een vrijstelling krijgen. De gids is beschikbaar voor varkens-, melkvee- en kalverhouders.

Gids antibioticagebruik voor varkenshouders

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
POV Secretariaat
Postbus 240
8000 AE Zwolle
info@pov.nl
088 888 66 05

Gids antibioticagebruik voor melkveehouders

ZuivelNL
ZuivelNL secretariaat
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
info@zuivelnl.org
070 219 16 00

Gids antibioticagebruik voor kalverhouderij

Stichting Brancheorganisatie Kalversector
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein
info@kalversector.nl
088 998 43 25

Vragen over antibiotica in de veehouderij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?