Regels nood- en alarmsysteem stallen met kunstmatige ventilatie

Gepubliceerd op:
28 april 2023

Een alarmsysteem in stallen met alleen kunstmatige ventilatie is verplicht. Er zijn nu duidelijke eisen voor het alarmsysteem en alarmplan. Deze regels gelden vanaf 1 juli 2023. Dit betekent dat u uw alarmsysteem misschien moet aanpassen. Ook heeft u een alarmplan nodig.

De maatregelen kunnen voorkomen dat er dieren lijden of doodgaan als de ventilatie uitvalt.

Alarmsysteem

Een alarmsysteem waarschuwt u als de ventilatie uitgevallen is. Er zijn eisen voor dit systeem:

 • Het alarmsysteem geeft op minimaal 2 verschillende manieren een signaal. Bijvoorbeeld via de satelliet, analoge lijn of met uw mobiele telefoon. Een akoestisch signaal, zoals een hoorn, is niet voldoende.
 • Het alarmsysteem werkt ook zonder stroom. Het systeem heeft daarom een eigen accu en voldoende vermogen om te blijven werken.
 • U gebruikt een bewaakte verbinding. Dit betekent dat u een bericht krijgt als de alarmering niet goed werkt. Ook als de telefoon- of internetverbinding is onderbroken of als er niet genoeg accuspanning is.
 • Het systeem waarschuwt de alarmopvolgers. Dit zijn personen die direct in actie komen om storingen te herstellen of maatregelen te nemen.
 • U test het systeem elke maand en registreert de datum en het tijdstip, storingen en uitgevoerde herstelacties.
 • U bewaart de registratie van de maandelijkse testen 13 maanden.

Alarmplan

In een alarmplan staan de stappen die u neemt als het alarmsysteem afgaat. U zet de volgende gegevens in het plan:

 • De methode van testen van de verschillende onderdelen van het alarmsysteem. Bijvoorbeeld hoe u het temperatuuralarm of de alarmmelder test.
 • De manier waarop het alarmsysteem u waarschuwt.
 • De namen en telefoonnummers van de alarmopvolgers en in welke volgorde deze personen worden gebeld. De gegevens zijn altijd actueel, ook als het plan verandert. Als iemand niet langer een alarmopvolger is, vernietigt u deze gegevens binnen 2 weken.
 • Een beschrijving welke maatregelen u neemt om het systeem te herstellen. Bijvoorbeeld hoe uw systeem extra brandstof krijgt als de storing niet hersteld is binnen 6 uur.
 • De contactgegevens van de elektrotechnische storingsdienst.
 • Vanaf 1 juli 2024 vermeldt u ook hoeveel brandstof het noodstroomaggregaat nodig heeft om 6 uur te draaien.

De alarmopvolgers weten hoe en waar u het plan bewaart. U bewaart het fysieke plan ook op uw bedrijf. Alarmopvolgers moeten altijd toegang hebben tot het plan.

Nieuwe eisen noodsysteem vanaf 1 juli 2024

In een stal met kunstmatige ventilatie moet ook een noodstroomaggregaat zijn. Dit zorgt ervoor dat uw ventilatiesysteem blijft werken bij stroomuitval. De eisen hiervoor gaan een jaar later in dan de eisen voor het alarmsysteem en het alarmplan. Dit zijn de eisen voor het noodstroomaggregaat:

 • Het aggregaat start direct nadat uw alarmsysteem afgaat. U zorgt ervoor dat dit automatisch gebeurt of handmatig. Er mag geen risico ontstaan voor de gezondheid of het welzijn van de dieren.
 • U test elke maand (onbelast):
  • of het aggregaat aanslaat;
  • of de juiste spanning en frequentie worden bereikt;
  • of de motor stabiel draait.
 • U test het systeem minimaal één keer per jaar (belast) of het aggregaat genoeg vermogen kan leveren. Dit moet genoeg zijn om de maximale bedrijfslast over te kunnen nemen. Dit betekent dat uw ventilatiesysteem altijd goed werkt als de stroom uitvalt.
 • U test het systeem elke maand en registreert de datum en het tijdstip, storingen en uitgevoerde herstelacties.
 • U bewaart de registratie van de maandelijkse testen 13 maanden.
 • U houdt het aggregaat in een ruimte samen met de handleiding. Ook is hier voldoende brandstof aanwezig om het aggregaat 6 uur te laten draaien.

Heeft u nog geen noodstroomaggregaat? Zorg hier dan op tijd voor. Er zijn lange levertijden.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of uw alarmsysteem, alarmplan en noodsysteem voldoen aan de eisen. Voor het alarmsysteem en alarmplan geldt een overgangstermijn van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024. Dit geldt alleen voor de nieuwe regels. Houdt u zich deze periode niet aan de nieuwe normen? Dan krijgt u eerst een waarschuwing. Houdt u zich na 1 januari 2024 niet aan de nieuwe regels? Dan kunt u direct een boete krijgen.

De regels voor het noodsysteem gelden vanaf 1 juli 2024. Hiervoor geldt geen overgangstermijn.

Meer weten?

Meer informatie over de regels voor de nood- en alarmsystemen leest u in de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?