Geen optredens meer met wilde zoogdieren

Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2021
Gepubliceerd op:
2 september 2015

Sinds 15 september 2015 mag u geen wilde zoogdieren meer gebruiken in uw circus of bij een ander optreden. Ook mag u deze dieren niet vervoeren voor dit doel.

Waarom dit verbod?

De omstandigheden voor wilde zoogdieren in het circus leiden, ondanks de grote betrokkenheid van verzorgers en trainers, tot een ernstige beperking in de mogelijkheid natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Ook de overige welzijnseisen en de gezondheid staan in de circuspraktijk onder druk. Dit hangt samen met het rondreizende karakter van het circus, de trainingen en de optredens. De nadelen voor de wilde zoogdieren wegen niet op tegen het vermaak van publiek en daarom is besloten tot dit verbod.

Voor wie geldt dit verbod?

Circus

Het verbod geldt als u met wilde zoogdieren wilt deelnemen aan een circus. Een circus is een reizende tentoonstelling, die als geheel rondreist of uit een verzameling van optredens bestaat.

Andere optredens

Daarnaast mag u ook geen wilde zoogdieren gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • feesten of evenementen (bijvoorbeeld markten of carnaval)
  • optredens bij particulieren thuis
  • het maken van reclames, films of televisieprogramma’s. Behalve als het dier geen acteursrol speelt en alleen natuurlijk gedrag laat zien.
  • optredens in pretparken
  • meelopen in optochten.

Vervoer

Ook het vervoeren van wilde zoogdieren met als doel om deel te nemen aan een circus of een ander optreden in Nederland is met ingang van 15 september 2015 niet meer toegestaan.

Uitzonderingen

Dieren

De volgende zoogdiersoorten mogen wel optreden in een circus: ezel, paard, hond, kat, rund, schaap, geit, varken, lama, alpaca, kameel, dromedaris, konijn, bruine rat, tamme muis/huismuis, cavia, goudhamster en gerbil. Ook dieren van andere dierklassen zoals vogels, reptielen, amfibieën en insecten mogen wel optreden in een circus.

Dierentuin en dolfinarium

Het optreden met wilde zoogdieren in dierentuinen en dolfinaria is wel toegestaan.

Vervoer

Er is een uitzondering voor het vervoer van wilde zoogdieren voor circussen of andere optredens voor buitenlandse bedrijven of ondernemers. Zij mogen wel deze dieren vervoeren door Nederland, op voorwaarde dat zij niet in Nederland optreden.

Toezicht en handhaving

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) neemt de fysieke controle, toezicht en handhaving voor haar rekening. Het verbod wordt strafrechtelijk en bestuurlijk gehandhaafd. Meer informatie vindt u op nvwa.nl.

Ontheffing Circus Freiwald

De heer L.B. Freiwald, eigenaar en directeur van Circus Freiwald, heeft een ontheffing gekregen. Deze ontheffing betekent dat de eigenaar zijn olifant en zebra mag verplaatsen. Ze mogen dus ook meereizen met de eigenaar. Daarnaast mogen deze twee dieren op het circusterrein worden gehouden. Eerder was de ontheffing tijdelijk. Sinds 1 januari 2021 geldt deze voor onbepaalde tijd.

Dit zijn de voorwaarden voor deze ontheffing:

  • De olifant en de zebra komen niet direct in contact met het publiek.
  • De olifant en de zebra treden niet op in Nederland of daarbuiten.
  • De eigenaar houdt zich aan de huisvestings- en verzorgingseisen van het Besluit Houders van dieren.

English and German versions

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels en Duits. Deze versies vindt u in de pdf-documenten hieronder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?