Dierentuinen: wanneer heeft u een vergunning nodig?

Gepubliceerd op:
1 mei 2015
Laatst gecontroleerd op:
27 oktober 2023

Houdt u dieren en toont u die aan publiek? Dan heeft u soms een dierentuinvergunning nodig. U houdt zich dan aan de regels voor goede verzorging en huisvesting van dieren. U helpt ook mee om de biodiversiteit te behouden en diersoorten te beschermen. En u geeft hierover voorlichting aan het publiek.

Wanneer een vergunning?

U heeft een dierentuinvergunning nodig als u:

  • beschermde dieren houdt;
  • meer dan 10 verschillende wilde diersoorten houdt;
  • beschermde of wilde dieren meer dan 12 maanden opvangt voor verzorging of verpleging, en;
  • deze dieren minimaal 7 dagen per jaar aan publiek toont.

Overleg met ons

Het is soms lastig om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. Onderaan deze pagina vindt u een schema met een aantal vragen. Beantwoord ze met Ja of Nee en volg de pijlen. U ziet dan direct of u een vergunning nodig heeft. Twijfelt u nog? Neem dan contact met ons op via rvowetdieren@rvo.nl. We bekijken dan samen met u of een vergunning nodig is. Wilt u alvast meer weten over hoe u een vergunning aanvraagt? U leest meer op Dierentuinvergunning aanvragen.

Eisen voor een dierentuinvergunning

U krijgt alleen een vergunning als u aan alle eisen voldoet. Het Besluit houders van dieren stelt bijvoorbeeld eisen aan de verzorging en huisvesting. En ook aan de registratie en conservatie. Daarnaast houdt u zich aan de regels voor het informeren van het publiek.

Houdt en toont u dieren, maar heeft u geen vergunning nodig? Ook dan heeft u vaak wel met wetten en regels te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

Goede voorbeelden uit de Europese Unie

In een dierentuinvergunning staat een aantal regels. De Richtlijn goede praktijken voor dierentuinen in de Europese Unie (EU) kan u helpen deze goed uit te voeren. Specialisten van dierentuinen hebben ervaringen en goede praktijken in dit document verzameld. Ze hebben dit gedaan op verzoek van de Europese Commissie (EC). Deze wil zo de rol van dierentuinen sterker maken om de biodiversiteit op onze planeet te bewaren. De richtlijn staat op de website van de EC onder de naam EU Zoos Directive Good Practices Document.

Controle en handhaving

Wij voeren de bestuursrechtelijke handhaving uit voor de dierentuinregelgeving. Wij bekijken of u een overtreding nog kunt herstellen. De politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Dit doen zij in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en de NVWA kunnen bijvoorbeeld boetes geven bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na een overtreding

Samen met de NVWA doen wij onderzoek naar de naleving van deze regelgeving. Wij treden op als u een dierentuin exploiteert zonder een vergunning. Hierbij kijken wij eerst of u onder 1 van de vrijstellingen uit de wet valt. Valt u niet onder een vrijstelling en krijgt u op korte termijn geen vergunning? Dan kunnen we de dierentuin voor een deel of helemaal sluiten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?