Lichamelijke ingrepen bij dieren verboden

Gepubliceerd op:
20 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
3 oktober 2023

Een lichamelijke ingreep wordt in de Wet dieren uitgelegd als een ingreep, waarbij de natuurlijke samenhang van levende weefsels wordt verbroken. Hierbij horen ook bloed afnemen en injecties geven.

U mag geen lichamelijke ingrepen bij een dier (laten) uitvoeren. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • lichamelijke ingrepen waarvoor een medische noodzaak is
  • wettelijk aangewezen lichamelijke ingrepen

U vindt een beschrijving van alle lichamelijke ingrepen in het Besluit diergeneeskundigen.

Couperen

Bij het couperen van bijvoorbeeld de staart en/of oren wordt de natuurlijke samenhang van levende weefsels verbroken. Dit is een lichamelijke ingreep en mag niet in Nederland. Het couperen van de staart en/of oren schaadt het welzijn van het dier. Een dier heeft zijn staart en oren nodig als onderdeel van zijn lichaamstaal. Alleen als er een medische noodzaak is, mag een dierenarts een dier couperen.

Tentoonstellingsverbod gecoupeerde honden

Gecoupeerde honden mogen ook niet meedoen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd. Dit geldt ook als de honden in een ander land zijn gecoupeerd. Organisaties van deze evenementen mogen geen honden toelaten die na 1 december 2016 gecoupeerd zijn. Hierover heeft het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in december 2016 een uitspraak gedaan

Uitzondering: medische noodzaak

Honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn, mogen wel meedoen aan een tentoonstelling. De houder moet dit aantonen met een medische verklaring van de dierenarts. In die verklaring staat waarom, waar en wanneer de hond gecoupeerd is, en door welke dierenarts.

Controle en handhaving

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken samen op het gebied van handhaving van dit verbod.

Handel

Naast het verbod op tentoonstellen mag u ook geen gecoupeerde dieren verhandelen.

Houdverbod op pluimvee met niet toegestane ingrepen

U mag geen pluimvee houden als deze dieren een niet toegestane ingreep hebben ondergaan, ook niet als deze lichamelijke ingreep legaal in het buitenland is gedaan. Lees om welke ingrepen het gaat op de pagina Houdverbod op pluimvee met niet toegestane ingrepen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?