Ontheffing trekhondenverbod

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2023
Gepubliceerd op:
28 april 2015

U mag een hond geen kar, slee, boot of een ander voorwerp laten trekken. Wilt u wel honden inzetten als trekkracht? Dan heeft u hiervoor meestal een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Bij de aanvraag hoort ook een verklaring van de dierenarts.

In Nederland mag u honden niet gebruiken als trekkracht. Dat staat in de Wet dieren. Deze wet verbiedt elke activiteit waarbij een hond wordt ingezet om op het land of in het water een kar, slee, boot of een ander voorwerp, dier of mens voort te trekken.

Geen ontheffing nodig

Beoefent u de sledehondensport met een of meer van de hieronder genoemde hondenrassen met stamboom? Dan geldt een vrijstelling en kunt u zonder ontheffing uw sport beoefenen:

 • Alaskan malamute
 • eskimohond
 • Groenlandse hond
 • samojeed
 • Siberian husky

Heeft u een van deze hondenrassen, maar heeft uw hond geen stamboom? Dan geldt er geen vrijstelling voor uw honden. U heeft dan wel een ontheffing nodig.

U hoeft ook geen ontheffing aan te vragen voor hardlopen met honden (canicross).

Ontheffing nodig

Wilt u een hond gebruiken als trekkracht bij een activiteit waar geen vrijstelling voor geldt? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor bikejoring (mountainbiken met een aangelijnde hond) en waterwerk (trekken van boten, voorwerpen en personen in het water). Of voor sledehondensport met een ander hondenras dan waarvoor een vrijstelling geldt. Er zijn ook activiteiten waarvoor we geen ontheffing afgeven, bijvoorbeeld voor oude ambachten en weightpulling.

Voorwaarden

Een ontheffing voor het gebruik van een hond als trekkracht krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • De hond heeft er zelf voordeel van en zijn gezondheid en welzijn wordt er niet door aangetast.
 • De hond moet gechipt zijn.

Aanvragen

U vraagt een ontheffing aan op mijn.rvo.nl. Vul het formulier in en stuur het met de bijlage(n) naar ons op. U kunt inloggen met DigiD of met eHerkenning. Logt u in met eHerkenning? U heeft minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Meerdere honden

U kunt het aanvraagformulier voor meerdere honden gebruiken. Beschrijf hoe vaak en voor welk doel u de hond(en) wilt inzetten als trekkracht. Beschrijf ook welk object de hond moet trekken en onder welke omstandigheden dit gebeurt (bijvoorbeeld een beschrijving van het evenement, het terrein en de weersomstandigheid).

Bijlage(n) bij uw aanvraag

Per hond stuurt u een dierenartsverklaring mee als bijlage. Deze verklaring vindt u hieronder. Neem deze verklaring en uw hond(en) naar de dierenarts mee en ook een foto van het voertuig dat de hond gaat trekken of eventueel het voertuig zelf. De dierenarts beoordeelt of uw hond geschikt is voor het werk als trekhond en vult de verklaring in.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost niets. De kosten voor het onderzoek door de dierenarts zijn wel voor uw rekening.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing van ons. Als u in aanmerking komt voor een ontheffing, dan krijgt u de ontheffing thuisgestuurd. Deze ontheffing moet u altijd bij zich hebben als u de hond gebruikt als trekkracht. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig. Wij geven de ontheffing af op basis van het onderzoek van de dierenarts.

Krijgt uw hond na dit onderzoek lichamelijke klachten? Dan moet de dierenarts de hond opnieuw onderzoeken en een nieuwe dierenartsverklaring afgeven. Wij beoordelen de nieuwe verklaring en kunnen dan besluiten om de ontheffing aan te passen of in te trekken.

Ander voertuig of andere hond

In de volgende gevallen moet u een nieuwe ontheffing aanvragen en een nieuwe dierenartsverklaring insturen:

 • Uw hond gaat ander voertuig trekken dan waarvoor u ontheffing heeft gekregen.
 • U gaat een andere hond als trekhond inzetten.
 • De ontheffing is verlopen en u wilt dezelfde hond voor dezelfde activiteit inzetten.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?