Dieren op de productiedierenlijst

Laatst gecontroleerd op:
27 februari 2023
Gepubliceerd op:
13 juli 2015

In Nederland mag u alleen productiedieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen.

Productiedieren fokt en/of houdt u voor de productie van dierlijke producten, zoals melk, vlees, (broed)eieren, wol, huiden, pelzen of andere producten (zoals bijvoorbeeld sperma). Niet alle dieren mag u fokken en/of houden voor hun producten. In de Wet dieren staat daarom de productiedierenlijst.

Welke dieren mag u gebruiken als productiedier?

Op deze productiedierenlijst staan soorten die u mag fokken en/of houden voor de productie van dierlijke producten. Staat een dier niet op deze lijst? Dan mag u niet met deze dieren fokken en mag u ze ook niet houden voor de productie van dierlijke producten. U kunt alleen van dit verbod afwijken als u een ontheffing heeft.

Ontheffing aanvragen

Staat uw soort niet op de productiedierenlijst? En wilt u het dier wel gaan gebruiken als productiedier? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit doet u op Mijn RVO.

Bent u ondernemer, dan heeft u voor uw aanvraag eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Als particulier heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

Kies op Mijn RVO voor het juiste formulier: er is een formulier voor insecten en een formulier voor andere diersoorten.

 

 

Na uw aanvraag

U krijgt direct een ontvangstbevestiging nadat u uw aanvraag heeft opgestuurd. Wij behandelen uw aanvraag vertrouwelijk. U krijgt hierover persoonlijk bericht van ons. Is uw aanvraag compleet, dan krijgt u binnen 8 weken een beslissing.

Bij de beoordeling kijken wij naar de risico’s voor mens, dier, plant en milieu. Wij kijken ook of er geen onaanvaardbare problemen optreden voor het welzijn en de gezondheid van de diersoort. Op basis hiervan krijgt u een ontheffing of wijzen wij uw aanvraag af. Nadat u de ontheffing krijgt, kunt u gecontroleerd worden. Zo kunnen wij zien of u zich aan de regels van de ontheffing houdt. Een ontheffing is altijd voor een bepaalde tijd geldig.

Publicatie van de verleende ontheffingen

Als u een ontheffing heeft gekregen, dan plaatsen wij die op deze pagina. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken. Dat doet u met een brief aan ons.

Verleende ontheffingen
Datum besluit Kenmerk Geldt voor Omschrijving
22 november 2023 9990220057995 Lumbriculus Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de broze slibworm (Lumbriculus variegatus) als productiedier.
26 april 2023 6420027242296 ProSect Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
10 februari 2023 1370027524385 Onderzoek kamelenmelk Smits V.O.F. Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de dromedaris (Camelus dromedarius) als productiedier.
17 november 2021 6420025309492 Ravenfeed B.V. Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
15 juli 2021 6420024947900 Avingstan B.V. Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
17 maart 2021 6420024896594 Protix BV Tijdelijke ontheffing (verlenging) voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
6 januari 2021 WDP/10/2018/003 Stichting Kwartels voor Afrika Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de kwartel (Coturnix coturnix japonica) als productiedier.
8 oktober 2020 WDP/10/2020/001 Op de Valreep/Weijde Eend Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de muskuseend (Cairina moschata) als productiedier.
25 juni 2020 9990003987621 Taurus Recreatie BV Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de zoetwaterkabeljauw (Lota Lota) als productiedier.
12 december 2019 WDP/10/2019/004 SmartCrops B.V. Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
20 november 2019 WDP/10/2019/003 New Gills Aquaculture Biology Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de beekridder (Salvelinus alpinus) als productiedier.
13 maart 2019 WDP/10/2018/004 Sustainable Protein Benelux B.V. Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia illucens) als productiedier.
18 december 2018 WDP/10/2018/002 Dutch Blackworms VOF Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de broze slibworm (Lumbriculus variegatus) als productiedier.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?