Pluimvee Diergezondheidsfonds

Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 april 2015

Houdt u per kalenderjaar 250 of meer kippen, kalkoenen, of eenden? Dan betaalt u als pluimveehouder mee aan het Diergezondheidsfonds. U krijgt daarvoor een heffing. Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Hoe werkt het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u één of meer koppels heeft opgezet in een periode van 2 maanden. Dit aantal dieren geeft u zelf op in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem) van Avined. Heeft u 2 maanden geen dieren aangevoerd? Dan krijgt u geen heffing over die periode.

Hoe u de heffing krijgt

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Hierin staan ook de betaalgegevens, zodat u weet hoe en wanneer u moet betalen. Verder ontvangt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Periode van opzet Wanneer u de heffing krijgt
Januari - Februari April
Maart - April Juni
Mei - Juni Augustus
Juli - Augustus Oktober
September - Oktober December
November - December Februari

Tarieven van de heffing

Per diersoort verschillen de tarieven. Ook binnen dezelfde diersoort kunnen de tarieven anders zijn. Dit heeft te maken met het doel en de leeftijd van het dier. U kunt de tarieven bekijken in de overzichten per jaar. 

Hoe wij de heffing berekenen

We bekijken iedere 2 maanden hoeveel dieren u heeft aangemeld in het KIP-systeem. Het aantal dieren per soort vermenigvuldigen we met het tarief dat daarbij hoort (aantal x tarief = heffing).

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? De heffingen per UBN tellen we bij elkaar op. U kunt dit nakijken in het overzicht dat u bij de heffingsbrief krijgt.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? Dan ontvangt u de heffing.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1
2024 Legkippen - vrije uitloop
Tarief per kip € 0,061222
Opgezet koppel 2.000 dieren
Heffing Tarief x aantal dieren = € 0,061222 x 2.000 = € 122,44
Rekenvoorbeeld 2
2024 Vleeskuikens - traaggroeiend
Tarief per dier € 0,002535
Opgezet koppel 20.000 dieren
Heffing Tarief x aantal dieren = € 0,002535  x 20.000 = € 50,70
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?