Pluimvee melden

Gepubliceerd op:
10 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
20 april 2021

Houdt u 250 stuks pluimvee of meer? En verandert het aantal of de verblijfplaats van uw kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden? Geef dit dan binnen 5 werkdagen door via de databank. U gebruikt voor het aan- en afvoeren van pluimvee een vervoersdocument.

Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Wie moet wijzigingen doorgeven

Het aantal stuks pluimvee bepaalt of u veranderingen moet doorgeven.

 • Heeft u minder dan 250 stuks pluimvee? Dan zien wij u als hobbyhouder. U hoeft dan de aan- en afvoer van dieren niet door te geven.
 • Heeft u 250 stuks pluimvee of meer? Dan bent u voor ons een bedrijfsmatige pluimveehouder. Registreer uw dieren bij de databank. Dit doet u door de aan- en afvoer door te geven.

Nodig voor doorgeven wijzigingen

KIP-registratienummer

Om uw bedrijf, stalgegevens en houderijvorm te registreren heeft u een KIP-registratienummer nodig. KIP staat voor Koppel Informatiesysteem Pluimvee. Dit nummer vraagt u aan via AVINED, de aangewezen databank voor pluimvee.

Uniek bedrijfsnummer

Om meldingen te doen in KIP moet u de verblijfplaats van uw dieren registreren. Een verblijfplaats noemen wij ook wel locatie. Alle locaties krijgen een Uniek bedrijfsnummer (UBN). Dit UBN heeft u nodig voor het doorgeven van uw meldingen bij de databank. Een UBN voor pluimvee vraagt u aan via AVINED.

Wijzigingen doorgeven

U moet de aan- en afvoer van de dieren registreren bij de databank. Hier geeft u de veranderingen in het aantal en de verblijfplaats van de dieren door. Hiermee bedoelen we ook verplaatsingen naar een andere stal binnen uw bedrijf. De melding moet binnen 5 werkdagen binnen zijn. De dag van verplaatsing is dag 0.

Voorkom dat de verplaatsingen dubbel geregistreerd staan bij de databank. Maak daarom als aanvoerende en afvoerende partij afspraken wie de melding doet. Gaat het om kuikens die naar een vermeerderingsbedrijf gaan? Dan geeft de ontvanger de melding door. De reden hiervoor is dat de ontvanger ook verantwoordelijk is voor verschillende gezondheidsprogramma's.

Geef bij een wijziging de volgende gegevens door:

 • uw UBN;
 • het KIP-registratienummer van het bedrijf van herkomst en bestemming;
 • stalnummer of stalaanduiding van het bedrijf van herkomst of bestemming (alleen voor stallen in Nederland);
 • land van herkomst bij import;
 • land van bestemming bij export;
 • type verplaatsing (aanvoer, afvoer, import of export);
 • datum van verplaatsing;
 • het registratienummer van de inrichting van de ouderdieren;
 • aantal verplaatste dieren per geslacht;
 • geboortedatum van de verplaatste dieren;
 • soort pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders of eenden);
 • categorie gehouden pluimvee (eindproduct, ouderdieren of grootouderdieren);
 • doel waarvoor u het pluimvee houdt (leg, slacht of gemengd);
 • ras;
 • houderijvorm (bijvoorbeeld vrije uitloop, regulier of biologisch).

Stalkenmerken doorgeven

Alle pluimveehouders moeten voor ieder gebouw de stalkenmerken aan de databank doorgeven. Deze gegevens geeft u één keer door aan AVINED. Zijn er veranderingen in de stal waardoor de stalkenmerken wijzigen? Geef dan de goede stalkenmerken door.

Bent u vleeskuikenhouder? Dan moet u per stal ook de bezettingsdichtheid registreren.

Vleeskuikens registeren

Voor vleeskuikenhouders gelden naast de I&R-regelgeving ook nog registratieregels vanuit dierenwelzijn. Lees meer over de afvoer van vleeskuikens.

Stalbroed

Heeft u een stalbroedsysteem waarbij vleeskuikens uit het ei direct in de stal uitkomen? Dan meldt u de kuikens aan bij AVINED nadat deze zijn uitgekomen. Omdat de kuikens niet allemaal tegelijk uitkomen werken we met een standaard nabroedperiode. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De nabroedperiode is 3 dagen.
 • Dag 1 van de nabroedperiode is de dag na inleg van de broedeieren.
 • De eieren komen uit op dag 3. Uitval tot en met dag 3 telt niet mee voor berekening van de dagelijkse sterfte.
 • Dag 4 is dag 1 van de stalbroedkuikens in de stal. Deze dag telt mee voor de berekening van de dagelijkse sterfte.
 • Dag 4 is de dag die u invult als aanvoerdag voor de I&R-melding.

Hieronder een voorbeeld van deze regels:

 • Maandag: aankomst broedeieren in de stal
 • Dinsdag, woensdag en donderdag: nabroedperiode
 • Vrijdag: aanvoerdatum van de vleeskuikens (is dag 1) + 1e dag voor berekening van de dagelijkse sterfte.

Binnen een week na de aanvoerdag moet u de I&R-melding doorgeven.

Vervoersdocument

Bij het vervoeren van pluimvee moet u zorgen voor een vervoersdocument. Hierop staan minimaal de volgende gegevens:

 • naam, adres en KIP-registratienummer van het bedrijf;
 • aantal kuikens (soort, categorie en type);
 • verzenddatum;
 • naam en adres van de geadresseerde.

Komen de kuikens uit landen buiten de Europese Unie (EU)? Geef dan in plaats van het KIP-registratienummer van het bedrijf het land van oorsprong aan.

Aangewezen databank

RVO heeft AVINED aangewezen als databank voor het melden van pluimvee.

Stichting AVINED
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Telefoon: 088-998 43 40
info@avined.nl
www.avined.nl

Heeft u vragen over het melden van pluimvee? Neem dan contact op met AVINED.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?