Dierlocatie UBN registreren en wijzigen

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
26 november 2020

Houdt u runderen, varkens, schapen of geiten? Dan moet u de verblijfplaats van deze dieren registreren. Houdt u bedrijfsmatig konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren? Dan moet u ook de verblijfplaats registreren. Houdt u paardachtigen? En blijven deze langer dan 30 dagen op dezelfde plaats? Dan moet u de verblijfplaats ook registreren. Registratie van de verblijfplaats moet ook als u bijen of hommels en hert- of kameelachtigen exporteert naar of importeert uit een EU-land.

Een verblijfplaats noemen wij ook wel locatie. De locatie van de dieren is belangrijk om snel te kunnen handelen bij een dierziektecrisis of problemen voor de volksgezondheid. Alle locaties krijgen daarom een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit nummer heeft u nodig bij al uw meldingen in I&R

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Heeft u al een UBN? En wilt u deze bekijken of wijzigen? Dit kan op Mijn RVO. Kies op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen voor UBN Wijzigen of beëindigen.

Locatie paardachtigen registreren

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u vanaf 21 april 2021 ook de locatie van deze dieren registreren. Vanaf dan geldt namelijk de Europese Diergezondheidsverordening. Deze bepaalt dat de locaties waar paardachtigen verblijven ook een UBN moeten hebben.

Wanneer een UBN voor paardachtigen registreren?

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op Mijn RVO. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op Mijn RVO. 

Hoe u paardachtigen aanmeldt op het UBN leest u op Paarden melden.

Wat is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Locaties waar paardachtigen langer dan 30 dagen blijven moeten ook een UBN hebben. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig. Bij export of import van bijen of hommels en hert- en kameelachtigen naar of uit een EU-land is ook een UBN nodig. Wij registreren een UBN voor:

 • veehouders en hobbydierhouders
 • slachtplaatsen
 • verzamelplaatsen (bijvoorbeeld een veemarkt)
 • evenementen (bijvoorbeeld een keuring)

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk dat meerdere houders op dezelfde locatie een UBN registreren. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN's hebben als het om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of manegehouder maar één UBN aan te vragen voor de locatie.

Voor varkens gelden andere regels. Op een locatie met varkens mag altijd maar één UBN voor varkens met één houder zijn. Wel mag er een UBN voor een andere diersoort dan varkens op dezelfde locatie geregistreerd staan.

Wanneer een UBN nodig

U heeft altijd een UBN nodig als u runderen, varkens, schapen of geiten houdt. Voor paardachtigen heeft u een UBN nodig als ze daar langer dan 30 dagen blijven. Ook als u maar één of meer van deze dieren als hobby houdt. Voor konijnen heeft u ook een UBN nodig als u deze bedrijfsmatig houdt.

Als u huisdieren bedrijfsmatig houdt heeft u een UBN Bedrijfsmatig huisdieren houden nodig. U registreert dan de locatie van waaruit u activiteit uitoefent. De locatie krijgt dan een UBN. Meer informatie over bedrijfsmatig huisdieren houden vindt u op Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Voor het niet-bedrijfsmatig houden van honden heeft u een UBN nodig als u een EU-paspoort voor de hond aanvraagt. Bijvoorbeeld als u eenmalig een nestje fokt, eenmalig een hond uit het buitenland haalt, of een hond wil overdragen die nog geen EU-paspoort heeft. Meer informatie vindt u op Houders van honden.

Ook voor pluimvee heeft u alleen een UBN nodig als u deze bedrijfsmatig houdt. Dit betekent dat u meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en/of loopvogels houdt. Of houdt u broedeieren? Neem dan contact op met de aangewezen databank AVINED. Lees meer hierover op Pluimvee melden en Broedeieren melden.

Exporteert of importeert u bijen of hommels naar of uit een EU-land? Dan heeft u vanaf 1 maart 2023 een UBN nodig voor de gezondheidsverklaring.

Exporteert of importeert u hert- of kameelachtigen naar of uit een EU-land? Dan heeft u vanaf 5 juni 2023 een UBN nodig voor de gezondheidsverklaring.

UBN aanvragen

U kunt een UBN aanvragen of wijzigen op Mijn RVO. Het UBN registreert u in het Identificatie en Registratiesysteem voor dieren (I&R). Een UBN voor pluimvee vraagt u aan via Avined. Vraag het UBN aan voordat u de dieren gaat houden.

Een UBN voor slachtplaatsen, keuringen, veemarkten, verzamelplaatsen, beurzen en tentoonstellingen kunt u alleen telefonisch bij ons aanvragen.

UBN beëindigen

Als u een diersoort of het UBN wilt beëindigen, moet u de volgende stappen volgen:

 1. Meld de dieren af. Runderen, schapen, geiten en paardachtigen meldt u af in I&R. Dit doet u op Runderen melden, Schapen en geiten melden en Paarden melden. Varkens meldt u af bij één van de aangewezen databanken. Kies Mijn I&R Openen en log in. Klik op de stallijst. Zet een vinkje voor alle dieren om ze af te melden.
 2. Controleer of alle meldingen goed zijn verwerkt en de status 'definitief' hebben.
 3. Heeft u 1 UBN en iemand anders gemachtigd en/of een abonnement op runderoormerken? Beëindig dan de machtiging en/of het abonnement. Dit doet u op Runderen melden, Schapen en geiten melden en Paarden melden.
 4. Heeft u nog vrije schapen-, geiten- of runderoormerken? Draag deze over of blokkeer ze. Dit doet u op Runderen merken en Schapen en geiten merken.
 5. Ontvangt u automatisch informatieproducten voor de diersoort schaap, geit, rund of paardachtige zoals een stallijst? Beëindig in I&R de automatische toezending.
 6. Beëindig een diersoort of uw UBN op Dierlocatie UBN registeren en wijzigen. Na inloggen kiest u het UBN waarvoor u de diersoort wil beëindigen. Heeft u meer dan 1 UBN? Kies dan onder Houder en UBN het UBN. Klik op Details tonen/wijzigen en verwijder het vinkje bij de diersoort. Verwijdert u de laatste diersoort, dan beëindigt u automatisch het UBN. Is er geen UBN meer actief? Dan stopt de registratie als houder. De geregistreerde machtigingen stoppen dan ook automatisch. 

  Wilt u de diersoort varken bij uw UBN beëindigen? Dit doet u ook op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen. Beëindig de diersoort varken pas nadat u de dieren heeft afgemeld bij één van de aangewezen databanken.

Voorwaarden voor een UBN

 • Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel 'locatie' genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.
 • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).
 • Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.
 • Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.
 • Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.
 • Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN's die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.
 • Bij onduidelijkheden stellen wij vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

Twijfelt u na het lezen van deze informatie over uw eigen situatie? Stuur ons dan een situatieschets in kleur met beschrijving. Via mijnrvo.nl kunt u Digitale Post versturen. U kunt hiervoor een kaart uit Mijn percelen of bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. De schets mag ook een eigen tekening in kleur zijn.

Tarieven UBN

Runderen, schapen en geiten

U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoorten rund, schaap en geit. Het maakt niet uit of u ook daadwerkelijk deze dieren heeft gehouden op dit UBN. Heeft u in heel 2023 geen runderen, schapen en/of geiten gehouden en het UBN beëindigd voor 1 februari 2024? Dan ontvangt u geen factuur.

Houdt u wel runderen, schapen en/of geiten? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen en informatieproducten. Kijk voor de tarieven op Tarieven rund of Tarieven schapen en geiten.

De kosten voor een UBN voor de diersoort rund is € 33,50. Voor de diersoort schaap en/of geit is dit € 26. U ontvangt hiervoor één keer per jaar een factuur.

Varkens

U betaalt voor het hebben van een UBN voor de diersoort varkens. Het maakt niet uit of u ook daadwerkelijk varkens heeft gehouden op dit UBN. Heeft u in heel 2023 geen meldingen voor varkens gedaan en het UBN beëindigd voor 1 februari 2024? Dan ontvangt u geen factuur.

Houdt u wel varkens? Dan betaalt u naast de kosten voor een UBN ook voor meldingen. U ontvangt hiervoor één keer per jaar een factuur. Kijk voor de tarieven op Tarieven varken.

Konijnen en bedrijfsmatig gehouden huisdieren

U betaalt voor het hebben van een UBN voor konijnen en bedrijfsmatig gehouden huisdieren. De kosten voor een UBN zijn € 19. U ontvangt hiervoor één keer per jaar een factuur. 

Niet-bedrijfsmatig gehouden honden

Het registreren van een UBN voor niet-bedrijfsmatig gehouden honden kost één keer € 19. Heeft u al een UBN voor een andere diersoort? En voegt u de diersoort Hond niet-bedrijfsmatig daaraan toe? Dan betaalt u eenmalig een extra bedrag van € 19 voor de diersoort Hond niet-bedrijfsmatig.

De factuur ontvangt u per post.

Paardachtigen

U betaalt op korte termijn nog niet voor het hebben van een UBN voor de diersoort paardachtigen. In de toekomst kan dit wel gebeuren. Hoe hoog de kosten dan zijn, is op dit moment nog niet bekend. U moet denken aan een bedrag van enkele tientjes per UBN per jaar.

Bijen en hommels

Het registreren van een UBN voor bijen en hommels is op dit moment nog gratis.

Hert- en kameelachtigen

Het registreren van een UBN voor hert- en kameelachtigen is op dit moment nog gratis. 

Bedrijfsoverdracht

Verandert het eigendom van uw bedrijf door bijvoorbeeld een overdracht? Dan kunt u het UBN overdragen. Houd er rekening mee dat wij geregistreerde machtigingen niet overzetten naar de overnemende partij. Meer informatie leest u op Bedrijfsoverdracht.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?