Varkens melden

Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2024
Gepubliceerd op:
15 november 2019

Als varkenshouder moet u binnen 2 werkdagen de aan- en afvoer van uw varkens melden. U houdt een bedrijfsregister bij en zorgt voor een vervoersdocument wanneer u varkens aan- of afvoert. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Uniek bedrijfsnummer

Om meldingen te doen moet u de verblijfplaats van de dieren registreren. Een verblijfplaats noemen wij ook wel locatie en deze krijgen allemaal een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Dit UBN heeft u nodig voor het doorgeven van uw meldingen bij een van de databanken.

Wijzigingen doorgeven

Als u één of meer varkens houdt moet u verplaatsingen binnen 2 werkdagen doorgeven aan een databank. Zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag. De dag van de gebeurtenis, bijvoorbeeld datum afvoer, is dag 0. De melding moet dan uiterlijk op werkdag 2 binnen zijn. Ook hobbyhouders, slachthuizen en verzamelplaatsen doen meldingen bij een van de databanken.

U meldt alleen de aanvoer en de afvoer, ook van dode dieren. De geboorte van biggen hoeft u niet door te geven aan een databank.
Voor het melden van dode dieren kunt u ook een databank machtigen. Zij halen dan de gegevens van deze dieren op bij het destructiebedrijf. Heeft u vragen over deze machtiging? Neem dan contact op met de databank.

De volgende gegevens heeft u nodig bij het doorgeven van een melding:

  • uw UBN
  • het UBN van het bedrijf van herkomst of bestemming
  • bij import het land van herkomst en het nummer van het gezondheidscertificaat
  • bij export het land van bestemming en het nummer van het gezondheidscertificaat
  • het aantal varkens
  • het soort varken
  • de datum van aan- of afvoer
  • het kenteken van elke vervoerseenheid

Controle en herstellen meldingen

Wij controleren uw meldingen. Ontbreekt er een melding? Of vinden wij een afwijking? Dan ontvangt u van ons een brief. In deze brief leest u om welke meldingen het gaat en hoe u die kunt herstellen. U heeft dan 2 weken de tijd om de melding te doen of te herstellen.

Als u niet op tijd herstelt, doen wij dit. U krijgt hiervan een Overzicht Maatregelen en Meldingen (OVMM). Hierop ziet u de meldingen die wij hebben geplaatst, ingetrokken of hersteld. Hiervoor brengen wij mogelijk kosten in rekening. Op de pagina Tarieven varken staan de tarieven. Hier leest u ook wat het tarief is als u te laat een melding doet.


Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen bij de databank. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie. Ook als u iemand anders gemachtigd heeft om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een bedrijfsmanagementsysteem. Als u regelmatig controleert kunt u op tijd fouten herstellen.

Bedrijfsregister

Iedere varkenshouder moet veranderingen in het aantal varkens bijhouden. Ook moet u de geboortegegevens bijhouden. Dit noemen wij een bedrijfsregister. Dit mag u op papier of digitaal doen. Hoe u de gegevens noteert mag u zelf bepalen. Dit register moet u minimaal 3 jaar na de laatste verandering bewaren.

Noteer in het bedrijfsregister ook het verlies van een oormerk. Vermeld hierbij het oormerknummer en de datum van verlies.

Vervoersdocument

Een vervoersdocument heeft u nodig om dieren aan- of af te voeren. Een vervoersdocument is onderdeel van het bedrijfsregister en vraagt u aan bij een databank. Meldt u de gegevens vóór het vervoer en kunt u dit digitaal laten zien? Dan is een papieren vervoersdocument niet nodig.

Aangewezen databanken

Wij hebben 2 databanken aangewezen voor de registratie van verplaatsingen en het aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten.

 

Heeft u vragen over het melden van varkens?

Neem dan contact op met één van de aangewezen databanken.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?