Varkens verplaatsen

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2021
Gepubliceerd op:
15 november 2019

Heeft u varkens op uw bedrijf? Houd dan rekening met de regels voor het verplaatsen van varkens. Bij een RE-status gelden deze regels niet. Kijk wel wat de aan- en afvoermogelijkheden zijn voor een RE-status. U moet ook de aan- en afvoer doorgeven aan een databank.

De overheid wil er alles aan doen om de verspreiding van dierziektes te voorkomen. Daarom zijn er voor het verplaatsen van varkens verschillende regels. Vervoer mag bijvoorbeeld alleen maar met toestemming vooraf. Op die manier wil de overheid problemen voor zijn. Ook kunnen we dan bij een crisis of gevaar voor de volksgezondheid snel handelen.

Bedrijfsstatus

Elk bedrijf in de varkenshouderijketen heeft een specifieke bedrijfsstatus. Deze status geeft aan welke aan- en afvoermogelijkheden het bedrijf heeft.

Toestemming vervoer varkens

Het vervoeren van varkens mag alleen van en naar een adres met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Hiervoor moet u toestemming aanvragen via een databank.

U geeft de melding digitaal door. Van de databank hoort u of het vervoer aan de voorwaarden voldoet en of u toestemming krijgt. Dit doen zij met de gegevens die bij de databank bekend zijn. Een toestemming is 7 dagen geldig nadat de databank deze heeft uitgegeven.

U moet bij de databank een toestemming aanvragen en een afvoermelding doen. Een toestemming wordt niet automatisch omgezet naar een afvoermelding.

Geen toestemming nodig

Er zijn situaties waarvoor u geen toestemming voor vervoer hoeft aan te vragen. Het gaat hier om het vervoer:

  • naar een slachthuis;
  • van mannelijke varkens naar een afzonderingsruimte voor erkende spermawincentra;
  • naar een onderzoeksinstituut;
  • vanuit het buitenland;
  • naar plaatsen waar ze varkens houden voor recreatieve of educatieve doeleinden (RE-bedrijven);
  • naar het buitenland;
  • naar een verzamelplaats.

Deze uitzonderingen gelden niet voor het doorgeven van een aan- of afvoermelding van varkens bij een databank.

Ontheffing bijzondere situaties

Er zijn bijzondere situaties om af te wijken van de regels voor het verplaatsen van varkens. Bijvoorbeeld bij een verbouwing, uitbreiding of beëindiging van uw bedrijf. U vraagt dan voor een bepaalde periode een ontheffing aan. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op.

Toezicht

De overheid gaat op verzoek van de betrokken sectororganisaties meer controleren op naleving van de regels. Wij bewaken samen met de aangewezen databanken de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Hierbij werken wij nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als varkenshouder blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanvragen van toestemmingen voor varkenstransporten. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de controle op de aanwezigheid van een toestemming.

Handhaving

De regels over het verplaatsen van varkens staan in het Besluit houders van dieren.

Houdt u zich niet aan deze regels? Dan kunnen wij verschillende maatregelen en sancties opleggen. Lees meer hierover in het Overzicht maatregelen en sancties dierziektepreventie bij varkens.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?