Bedrijfsstatus varken

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2021
Gepubliceerd op:
15 november 2019

Elk type bedrijf heeft een rol in de varkenshouderijketen van fokkerij tot vleesproductie en heeft een specifieke bedrijfsstatus. Voor bedrijven met veel contacten gelden strengere eisen voor hygiëne en gezondheidsbewaking.

Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Status bepalen

Wilt u bepalen welke status het beste bij uw bedrijf past? Gebruik het overzicht status bepalen, dat hieronder staat. Is uw bedrijfssituatie veranderd? Bepaal dan opnieuw uw bedrijfsstatus. Een overzicht van bedrijfsstatussen staat in de piramide van de varkenshouderij in Nederland.

Statustypen en voorwaarden

De status geeft aan welke aan-en afvoermogelijkheden het bedrijf heeft.

A-, C- of E-status

Een A-bedrijf is een fokkerijbedrijf en houdt gelten en zeugen voor de productie van biggen. Een E-bedrijf fokt speenbiggen op van een A-bedrijf, waarmee ze een vaste relatie hebben. Een C-bedrijf fokt meestal biggen op van een A- of E-bedrijf tot geslachtsrijpe gelten. In de praktijk zijn C- en E-bedrijven een verlengstuk van het fokkerijbedrijf waar de biggen vandaan komen.

Als A-, C- of E-bedrijf moet u zich houden aan strenge hygiënevoorschriften en gezondheidsbewaking. Een keer in de maand neemt een dierenarts bloedmonsters af. Een erkend laboratorium onderzoekt deze monsters op klassieke varkenspest en de ziekte van Aujeszky.

Levert een A-bedrijf varkens aan een E-bedrijf of een groep van maximaal 3 C-bedrijven? Of levert een E-bedrijf varkens aan een groep van maximaal 3 C-bedrijven? Dan moet het A- en E-bedrijf de relatie met deze bedrijven doorgeven aan ons.

B- of F-status

Een B-bedrijf is een vermeerderingsbedrijf. Hier ontvangen ze meestal geslachtsrijpe gelten van een A- of C-bedrijf. Ook houden ze gelten en zeugen voor de productie van biggen. Deze biggen gaan naar een D-bedrijf of F-bedrijf.

Als een B-bedrijf varkens levert aan een F-bedrijf dan moeten ze deze relatie doorgeven aan ons. Het F-bedrijf fokt speenbiggen op van een B-bedrijf, waarmee ze een vaste relatie hebben. In de praktijk is het F-bedrijf vaak een verlengstuk van het vermeerderingsbedrijf waar de biggen vandaan komen.

D-status

Het D-bedrijf is meestal een vleesvarkensbedrijf dat speenbiggen opfokt tot de slachtrijpe leeftijd. Het D-bedrijf kan ook een gesloten bedrijf zijn. In dat geval heeft het bedrijf eigen zeugen die biggen produceren. Deze biggen fokken ze zelf op tot de slachtrijpe leeftijd. Vraagt u geen status aan, dan krijgt uw bedrijf een D-status.

Een D-bedrijf heeft geen specifieke eisen voor hygiënevoorschriften en gezondheidsbewaking. Een D-bedrijf mag geen varkens afvoeren naar een varkenshouderijbedrijf in Nederland. Afvoeren mag alleen naar een slachthuis, verzamelplaats of het buitenland. Afvoeren naar een RE-bedrijf mag ook.

RE-status

Een bijzondere categorie zijn de hobbybedrijven (4 varkens of minder). Zij vragen een RE-status aan. Niet gespeende biggen tellen niet mee bij het aanvragen van deze status.

Aan- en afvoerregels

Voor de verschillende bedrijfsstatussen gelden verschillende aan- en afvoerregels. Bij uitbraak van een dierziekte kan de overheid deze regels aanscherpen. Een compleet overzicht van de aan- en afvoerregels per bedrijfsstatus staat in het schema hieronder.

Aanvragen of wijzigen bedrijfsstatus

U kunt op Mijn RVO zelf een B-, D- of RE-status aanvragen. Ga op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen naar UBN wijzigen of beëindigen.

Voor het aanvragen van een A-, C-, E- of F-status moet u een aanvraagformulier invullen. Vraag dit formulier telefonisch bij ons aan. Vraagt u geen status aan, dan registreren wij uw bedrijf automatisch als D-bedrijf.

Is uw bedrijfssituatie veranderd en wilt u uw bedrijfsstatus aanpassen? Wijzigingen naar een B-, D- of RE-status kunt u zelf wijzigen op Mijn RVO. Ga op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen naar UBN wijzigen of beëindigen. Neem voor een wijziging naar een A-, C-, E- of F-status telefonisch contact met ons op.

Schorsen of intrekken status

Voldoet u niet aan de voorwaarden of is er een uitbraak van een besmettelijke dierziekte? Dan kunnen wij de status van uw bedrijf schorsen of intrekken. U mag de varkens op uw bedrijf dan alleen nog naar het slachthuis afvoeren. Bij de uitbraak van een dierziekte kan de minister ook andere maatregelen nemen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?