Runderen Diergezondheidsfonds

Gepubliceerd op:
4 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2023

Houdt u 6 of meer runderen? Dan betaalt u als veehouder mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Tot 2020 waren er voor de rundveesector nog voldoende reserves in het fonds. Vanaf 2020 betaalt u als rundveehouder mee. Zo blijft er voldoende geld in het fonds beschikbaar.

Wat doet het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u in totaal 6 of meer runderen houdt. De heffing over 2023 ontvangt u in het voorjaar van 2024.

Hoe u de heffing krijgt

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Bij de brief ontvangt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Tarieven van de heffing

Het doel en de leeftijd van het dier bepalen het tarief van 2023.

  • Het tarief voor runderen van één jaar en ouder is per rund € 2,803.
  • Het tarief voor runderen die jonger zijn dan één jaar en afgevoerd voor export of slacht is per afgevoerd rund € 0,388.

Hoe wij de heffing berekenen

Voor de berekening gebruiken we de gegevens in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) na afloop van een heel  kalenderjaar.

Het aantal runderen van één jaar en ouder bepalen we per UBN op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Van deze aantallen nemen we het gemiddelde. Dit ronden we naar beneden af en vermenigvuldigen we met het tarief voor runderen van één jaar en ouder.

We bekijken over een heel kalenderjaar hoeveel runderen jonger dan één jaar afgevoerd zijn voor de slacht of export. Ook als dit via een verzamelplaats ging. Dit aantal vermenigvuldigen wij met het tarief voor runderen jonger dan één jaar.

Het aantal afgevoerde slacht- of exportrunderen jonger dan één jaar peilen we in het begin van 2024.

In- en uitscharen

Als u dieren van iemand anders inschaart, tellen ze bij u mee. Schaart u dieren uit? Die tellen niet bij u mee.

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Dan tellen we de heffingen van alle UBN’s bij elkaar op.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? U ontvangt van ons de heffing.

Rekenvoorbeelden heffingsjaar 2023

Voorbeeld 1 – Runderen één jaar en ouder

U houdt in 2023 runderen van één jaar of ouder. Op de 4 peildata zijn de volgende aantallen op uw bedrijf:

Peildatum Aantal runderen
1 februari 50
1 mei 55
1 augustus 52
1 november 52

Berekening van de heffing

Totaal aantal runderen 50 + 55 + 52 + 52 = 209
Gemiddeld aantal runderen 209 : 4 = 52 afgerond
Berekening heffing 52 x € 2,803 = € 145,76

Voorbeeld 2 – Runderen jonger dan één jaar

In 2023 heeft u 300 runderen jonger dan één jaar afgevoerd van uw bedrijf voor export of slacht. Uw heffing is: 300 x € 0,388 = € 116,40.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?