Schapen en geiten Diergezondheidsfonds

Gepubliceerd op:
29 april 2015
Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2023

Houdt u 26 of meer schapen of 26 of meer geiten? Dan betaalt u als veehouder mee aan het Diergezondheidsfonds (DGF). U krijgt daarvoor een heffing. Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Wat doet het Diergezondheidsfonds?

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u in een kalenderjaar 26 of meer schapen of geiten houdt. U ontvangt de heffing over 2023 in het voorjaar van 2024.

Hoe u de heffing krijgt

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Bij de brief krijgt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Tarieven van de heffing

Het tarief over 2023 voor een schaap is € 0,953. Voor een geit is dit € 1,426.

Hoe berekenen wij de heffing?

Voor de berekening gebruiken we de gegevens in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Het aantal dieren dat u houdt, bepalen we per diersoort op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Van deze aantallen nemen we het gemiddelde per diersoort. Dit gemiddelde vermenigvuldigen we met het tarief voor die diersoort.

In- en uitscharen

Als u dieren van iemand anders inschaart, tellen ze bij u mee. Schaart u dieren uit? Die tellen niet bij u mee.

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? Wij tellen de heffingen van alle UBN’s bij elkaar op.

Leeftijd

We kijken niet naar de leeftijd van het dier bij de berekening van de heffing. Ook lammeren tellen mee.

Wie krijgt de heffing bij een bedrijfsoverdracht?

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? Dan ontvangt u de heffing.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

U houdt gemiddeld 5 schapen en 27 geiten. Dan betaalt u alleen voor de geiten die u houdt. Het gemiddeld aantal schapen is lager dan 26 en telt daarom niet mee. Uw heffing is 27 x € 1,426 = € 38,50.

Voorbeeld 2

U houdt gemiddeld 50 schapen en 30 geiten. Voor beide diersoorten is het gemiddelde aantal hoger dan 26. U betaalt voor beide diersoorten. Uw heffing is 50 x € 0,953 = € 47,65 voor de schapen. Voor de geiten is het 30 x € 1,426 =  € 42,78.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?