Uitbraak besmettelijke dierziekte

Gepubliceerd op:
7 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022

Is er een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf? Om verspreiding tegen te gaan zijn maatregelen nodig. Deze maatregelen hebben veel invloed op uw bedrijf en op u persoonlijk. Welke maatregelen er op uw bedrijf nodig zijn, hangt bijvoorbeeld af van welke dierziekte het is.

NVWA komt langs

U maakt eerst een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een coördinator van de NVWA komt dan op uw bedrijf langs. Hij bekijkt of uw dieren gezond, ziek of overleden zijn. Daarna bepaalt hij wat er moet gebeuren. Zoals het ruimen van uw dieren en het vernietigen van besmettelijke producten of voorwerpen. U kunt aan hem al uw vragen stellen.

Waardebepaling door een taxateur

Moeten er dieren op uw bedrijf geruimd worden? Of moeten producten of voorwerpen vernietigd worden, zoals bodembedekking of diervoeder? Dan lijdt u schade. U kunt daarom aanspraak maken op een tegemoetkoming voor deze schade. Om het bedrag van uw tegemoetkoming te bepalen, moet een waardebepaling worden gemaakt. Dit doet een taxateur. Hij gebruikt hiervoor de gegevens die de NVWA-coördinator heeft vastgelegd over de aanwezige dieren. Dit gebeurt binnen 24 uur nadat de besmettelijke dierziekte is vastgesteld.

Taxatieformulier

De taxateur zet alle resultaten in een taxatieformulier. Als dit compleet is, krijgt u een kopie. Ook de NVWA krijgt een kopie van dit formulier. De NVWA controleert de waardebepaling en stuurt daarna het taxatieformulier naar ons op. Wij verzamelen ook andere bewijzen zoals laboratoriumuitslagen.

Beslissing hoogte tegemoetkoming

Als we alle informatie hebben bekeken, bepalen we de hoogte van uw tegemoetkoming. U krijgt hierover van ons een brief. Daarin leest u ook wanneer u uw tegemoetkoming in schade krijgt.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de Tegemoetkoming in schade.

Vragen over de uitbraak van een besmettelijke dierziekte?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?