Tegemoetkoming in schade bij besmettelijke dierziekte

Laatst gecontroleerd op:
9 mei 2022
Gepubliceerd op:
7 oktober 2021

Is er een uitbraak van een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf? Of wordt uw bedrijf preventief geruimd? Een uitbraak heeft helaas gevolgen voor u en uw bedrijf. U kunt daarom aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade uit het Diergezondheidsfonds.

De tegemoetkoming bepalen

Een coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijkt of uw dieren gezond, ziek of overleden zijn. Voor een gezond dier krijgt u 100% van de taxatiewaarde van het dier. Voor een ziek dier krijgt u 50%. Voor dode dieren krijgt u geen tegemoetkoming. De wet bepaalt hoeveel u krijgt voor uw dieren.

Lees meer over wat er gebeurt bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte.

De taxateur doet een waardebepaling

Een taxateur doet een waardebepaling van de dieren die geruimd moeten worden. Of van producten en voorwerpen die vernietigd worden, zoals eieren en diervoeder. De taxateur zet alle resultaten in een taxatieformulier.

Waarde berekenen

Een taxateur bepaalt de totale waarde van uw dieren, (dierlijke) producten en voorwerpen. Hij kijkt hierbij naar de marktwaarde en naar de vervangingswaarde van voorwerpen. Dus wat verkocht had kunnen worden op de markt voor een bepaald bedrag. Hierbij geldt een maximum van € 10.000 per dier. 

De taxateur gebruikt voor de waardebepaling van de meeste diersoorten een waardetabel. Hierin staat de waarde van uw dieren en dierlijke producten. Wageningen Economisch Research (WEcR) maakt deze waardetabellen. Dit gebeurt in overleg met de sector, de taxerende organisatie en met ons. WEcR vernieuwt de tabellen elk jaar. Voor de meeste pluimveesoorten doen ze dit om de 3 maanden.

Bewijsstukken

De taxateur verzamelt bewijsstukken om de waardebepaling te onderbouwen. Kunt u bewijzen dat het eind- of afleveringsgewicht of de opbrengstprijs verschilt? Geef dit aan bij de taxateur en onderbouw dit. Bijvoorbeeld door een aankoopfactuur, entkaart of stalregistratie te laten zien. Is er genoeg bewijs? De taxateur kan ervoor kiezen om af te wijken van een waardetabel. Een bewijs kan per diersoort en per houderij verschillen.

Welke kosten vergoeden we niet?

We vergoeden geen producten die uw dieren produceren in de dagen na de verdachtverklaring. Deze verklaring krijgt u op het moment dat uw bedrijf verdacht wordt van een besmettelijke dierziekte. Dit geldt ook voor gevolgschade, zoals leegstand of omzetderving. Dit komt doordat er ijkmomenten in de regelgeving zijn opgenomen.

Ijkmomenten

De taxateur houdt rekening met ijkmomenten. Het aantal dieren op uw bedrijf wordt namelijk vastgesteld op het moment van verdenking van een besmettelijke dierziekte. Een ander ijkmoment is wanneer de marktwaarde van de dieren wordt vastgesteld. Dit is het moment dat u hoorde dat er bestrijdingsmaatregelen op uw bedrijf moesten worden genomen. 

Aan wie betalen we uit

Worden uw dieren geruimd? De tegemoetkoming in de schade betalen we uit aan de houder van de dieren. Ook als de dieren een andere juridische eigenaar hebben. Dit staat zo in de wet. 

Beslissing over uw tegemoetkoming

Wij ontvangen het taxatieformulier van de taxateur. Hiermee bepalen wij de hoogte van uw tegemoetkoming.

Niet eens met de waardebepaling?

U kunt een hertaxatie aanvragen. Hier heeft u een week de tijd voor De week begint de dag nadat u het taxatieformulier heeft ontvangen. U stuurt een e-mail naar DZB@rvo.nl. Hierin vertelt u waarom u een hertaxatie wilt. Daarnaast noemt u de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw KVK-nummer of BSN;
  • uw taxatienummer dat op uw taxatieformulier staat;
  • het adres van uw getroffen bedrijf waar de taxatie is gedaan.

Wanneer u de hertaxatie doet, betalen we u alvast een voorschot. Dit is maximaal 80% van de originele waardebepaling.

Onderbouwing

Leg in uw mail duidelijk uit waarom u een hertaxatie wilt. Uw aanvraag gaat over de getaxeerde waarde van uw dieren, producten of voorwerpen die vernietigd worden. Wilt u een hertaxatie van de exportkosten? Of wilt u bedrijfsschade of leegstandkosten vergoed krijgen? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 

Hertaxatie

Voor een hertaxatie komen 3 taxateurs bij u langs. Een van hen is de taxateur die de taxatie eerder bij u deed. Zij doen elk een waardebepaling. Lukt het ze niet om samen tot een waardebepaling te komen? Dan nemen ze het gemiddelde van de bedragen die zij voorstellen. Dit gemiddelde is uw nieuwe waardebepaling. Het bedrag kan lager of hoger zijn dan de eerdere taxatie.

Schade door ruiming

Komt u er pas na afloop van de maatregelen achter dat er schade is ontstaan? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de NVWA. De NVWA-coördinator komt langs op uw bedrijf om het schadeformulier in te vullen. Het moet duidelijk zijn dat de schade door de maatregelen komt. Als u de schade snel meldt, is dat makkelijker vast te stellen.

Hoogte schadevergoeding

De NVWA levert het schadeformulier aan bij ons. Wij beoordelen de schade. Is het bedrag hoger dan € 1000? Dan komt er een schadetaxateur bij u langs om de schade te bepalen. Is de schade minder dan € 1000? Dan bepalen wij de tegemoetkoming met de offertes en facturen die wij aan u vragen. Wij regelen ook de financiële afhandeling.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over het Diergezondheidsfonds.

Vragen over tegemoetkoming in schade?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?