Eenvoudige wasplaatsen

Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2023
Gepubliceerd op:
7 januari 2015

U bent veehouder en u voert dieren aan op uw bedrijf. In een aantal gevallen moet u dan op uw bedrijf een wasplaats hebben. De wasplaats moet aan bepaalde eisen voldoen.

Voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de economie is de bestrijding van dierziekten erg belangrijk. Voorbeelden van besmettelijke dierziekten zijn de Q-koorts, de vogelgriep en de varkenspest.

De overheid werkt samen met veehouders en dierenartsen aan de bestrijding van dierziekten. Zo moeten houders van dieren en dierenartsen dierziekten melden. Ook moeten veehouderijen beschikken over eenvoudige wasplaatsen om de verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. Vuile veewagens kunnen dierziekten verspreiden naar andere bedrijven. Om dat te voorkomen, moeten veewagens elke keer na het lossen van dieren worden gereinigd en ontsmet.

Verplichte wasplaats

Heeft u 10 of meer evenhoevigen zoals runderen, varkens, schapen of geiten? Dan is een eenvoudige wasplaats verplicht. Ook in de volgende gevallen moet u een wasplaats hebben:

 • U voert dieren aan met een eigen vervoermiddel.
 • U voert maximaal 1 keer per jaar dieren aan (bijvoorbeeld een dekram).
 • U bent hobbyhouder met 10 of meer dieren. En u voert dieren aan van een andere houder.
 • U doet af en toe mee aan keuringen met uw dieren.

Wanneer wasplaats niet verplicht?

Houdt u evenhoevigen en voert u geen dieren aan? Dus bent u een gesloten bedrijf? Dan hoeft u geen wasplaats te hebben. Dit staat in het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren.

Bestaat uw locatie uit alleen landbouwgrond of een weiland? En is hier geen ruimte of voorziening voor een wasplaats? Dan is een wasplaats niet verplicht.

Wilt u geen vaste wasplaats aanleggen, maar een mobiele wasplaats gebruiken? U kunt hier een ontheffing voor aanvragen bij de NVWA.

Eisen

Dit zijn de eisen aan eenvoudige wasplaatsen:

 • Het vervoermiddel of de vervoerseenheid past in zijn geheel op de wasplaats.
 • De plaats is goed verlicht.
 • De vloer is vloeistofdicht en heeft een goede afvoer: water mag niet in de bodem of het grondwater terechtkomen.
 • De wasplaats is voorzien van voldoende water, middelen en materialen om het vervoermiddel te reinigen en te ontsmetten (zoals een hogedrukspuit en ontsmettingsmiddelen).
 • Chauffeurs kunnen hun handen wassen met warm water en zeep.
 • Bedrijfsoveralls en (eventueel) bedrijfslaarzen zijn aanwezig.
 • Er is een plaats waar gebruikte laarzen kunnen worden gereinigd.

Wasplaatsen slachthuizen en verzamelcentra

Voor geregistreerde wasplaatsen bij slachthuizen en verzamelcentra gelden andere eisen. Deze vindt u bij de NVWA.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?