Eerste inkoop vis doorgeven

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2021
Gepubliceerd op:
19 oktober 2017

Bent u ondernemer en koopt u aangelande vis direct van een vissersvaartuig? Is uw jaaromzet minder dan € 200.000? Dan geeft u de gegevens van de ingekochte vis aan ons door. Doe dit binnen 48 uur na inkoop. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.

Inkoopgegevens doorgeven

De vis is nog niet eerder op de markt aangeboden. U gebruikt het inkoopformulier om de gegevens van de ingekochte vis door te geven. Doe dit binnen 48 uur na de inkoop of overdracht van de vis. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger of DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan.

Welke informatie geeft u door?

U geeft per vissersvaartuig de inkoopinformatie door. Koopt u op één dag meerdere vissoorten van hetzelfde vaartuig? Dan geeft u dit in één inkoopformulier door. Heeft u vis van verschillende vaartuigen gekocht? Dan vult u voor elk vaartuig een formulier in.

U geeft de volgende gegevens door:

  • uw naam, fiscaal nummer en contactgegevens;
  • vaartuiggegevens van de verkoper van de aangelande vis;
  • plaats en datum van inkoop;
  • datum en haven van aanlanding;
  • de gebruikte vistuigen van de ingekochte vis;
  • bestemming van de vis, vistuigcode, vissoort, hoeveelheid, prijs, vangstgebied (FAO).

Waarom eerste inkoop vis doorgeven?

In het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) staan regels over de vangst, handel en verkoop van vis. Het is belangrijk om te weten waar vis vandaan komt. Daarom zijn er afspraken over het inkopen van vis. Als u vis koopt, bent u verplicht de gevraagde informatie over de inkoop door te geven.

Informatie aanpassen

Heeft u de informatie doorgegeven? Dan kunt u die niet meer zelf aanpassen. Wilt u de gegevens toch aanpassen? E-mail dan uw verzoek naar elite@rvo.nl.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om namens u te handelen. U kunt alleen iemand machtigen als deze persoon ook bij ons geregistreerd staat. Meer informatie over machtigen leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Heeft u vragen over het inkoopformulier?

Neem contact met ons op:

088 042 00 00
elite@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?