Formule E-Team

Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2020
Gepubliceerd op:
30 mei 2017

De Rijksoverheid stelde een paar jaar geleden het Formule E-Team (FET) in. Het is de bedoeling dat FET-ontwikkelingen rond elektrisch vervoer bevordert. Ook moet FET aansluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Elektrische auto's

Zoekt u een overzicht met informatie voor particulieren, bedrijven, gemeenten en provincies over de ontwikkelingen en mogelijkheden van elektrisch rijden? Kijk dan op de website die in opdracht van het FET is gestart: Nederland Elektrisch.

Leden FET

Het FET is een samenwerking tussen bedrijven, de overheid en kennisinstellingen zoals scholen. Binnen deze samenwerking zijn veel verschillende leden:

 • 3TU
 • ANWB
 • AutomotiveNL
 • BOVAG
 • MVO Nederland
 • Energie-Nederland
 • ElaadNL
 • RAI Vereniging
 • Vereniging DOET
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
 • Vereniging Elektrische Rijders (VER)
 • Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Voorzitter: drs. N. Kabalt
 • Secretaris: Els Rutten en Hielke Schurer (RVO)

Het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het H2Platform zijn agendaleden van het FET.

De leden van het Formule E-Team zijn samen met de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het uitvoeren van de afspraken in het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer.

Behouden en verstevigen koppositie

Het FET staat achter het plan uit het Regeerakkoord dat 100% van de nieuwverkopen nul-emissie is in 2030. De voorstellen hiervoor maken onderdeel uit van het nationale Klimaatakkoord. Het FET zet in op:

 • het sterker worden van de consumentenmarkt
 • het ontwikkelen van de logistieke sector en zwaar vervoer
 • het verbeteren en verbreden van de laadinfrastructuur
 • de verbinding met duurzaam opgewekte energie
 • het gebruikmaken van het internationale verdienvermogen van bedrijven in elektrisch vervoer
 • het ondersteunen van innovatie

Werk- en stuurgroepen

Binnen het FET zijn groepen actief om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren. Op dit moment zijn dat de volgende groepen:

 • Werkgroep Communicatie
  De werkgroep werkt aan gezamenlijke en duidelijke communicatie. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden en voor(oor)delen van en ervaringen met elektrisch rijden, voor particuliere en zakelijke rijders.

 • Stuurgroep Light Electric Vehicles
  De werkgroep werkt aan acties uit het Klimaatakkoord om Light Electric Vehicles aan te moedigen.

 • Stuurgroep Internationalisering
  Het doel is om Nederlandse bedrijven op het gebied van elektrisch vervoer gerichter te ondersteunen. Zoals bij het krijgen en bewaren van een concurrerende positie ten opzichte van het buitenland. Hiervoor ontwikkelde de stuurgroep een afwegingskader. De stuurgroep ondersteunt ingaande en uitgaande missies en de verschillende Partners for International Business-programma’s.

Onder leiding van TU Eindhoven startte FET dwars door sectoren heen een programma. Hierin wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van elektrisch vervoer: Innovatie Acceleratieprogramma (IAP) E-mobility.

Verder werkt FET in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur aan activiteiten die zorgen voor:

 • een laadinfrastructuur die voor genoeg laadpunten door het hele land zorgt;
 • kortere levertijden en een toekomstgerichte plaatsing van laadinfrastructuur;
 • toegankelijke informatie, zoals de locatie en beschikbaarheid van laadpunten en laadtarieven;
 • een toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op smart charging, om capaciteitsbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?