Internationale netwerken elektrisch rijden

Gepubliceerd op:
30 mei 2017
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030 alleen nog nieuwverkopen te hebben van personenauto’s die geen emissie uitstoten in het gebruik, dus volledige batterij- of waterstof-elektrische voertuigen. Wereldwijd is Nederland een van de koplopers op dit gebied. We werken in een aantal internationale netwerken samen met andere overheden aan het vergroenen van de transportsector.

Om deze koploperpositie te behouden is het belangrijk om internationaal zichtbaar te zijn. We kunnen daarmee het verdienpotentieel beter benutten. Ook delen we graag kennis en ervaringen met andere overheden.

Deelname internationale netwerken

Nederland is daarom lid van een aantal internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van elektrisch vervoer.

  • Transport Decarbonisation Alliance (TDA), Nederland is mede-oprichter van de TDA. Deze alliantie van landen, steden/regio’s en bedrijven werkt aan het versnellen van de wereldwijde transformatie naar een zero emissie mobiliteitssysteem. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de TDA-activiteiten.
  • AVERE (the European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles). Dit is de Europese koepelorganisatie van nationale elektrische vervoerorganisaties. Leden van het Formule E-Team vullen gezamenlijk het Nederlandse lidmaatschap van AVERE in. RVO ondersteunt hen hierbij.
  • Hybrid and Elecric Vehicles Technology Collaboration Programme, Het doel van dit programma is de bevordering van internationaal onderzoek en internationale uitwisseling van kennis over alles wat met elektrisch vervoer te maken heeft. Hierbij valt te denken aan aan implementatie, techniek, energie en beleid. Wereldwijd zijn 18 landen lid van HEV-TCP. De werkgroep voert onderzoeks- en andere projecten uit (de zogenaamde 'tasks'). Dit biedt inzicht in internationale ontwikkelingen. RVO neemt deel aan dit netwerk.
  • Electric Vehicle Initiative (EVI). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is lid van het EVI. Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen landen op het gebied van elektrisch vervoer. EVI heeft tot doel om de wereldwijde de wereldwijde introductie en uitrol van elektrisch vervoer te versnellen. In totaal zijn er 15 landen lid van EVI. Rijkswaterstaat (RWS) neemt deel aan EVI.
  • Electric Mobility Europe. 19 Europese nationale en regionale overheidgerelateerde organisaties werken samen om de elektrische mobiliteitstransitie in Europa te realiseren.
  • ZEV Alliance. Nationale en regionale overheden werken samen aan het uitbreiden van de wereldwijde markt voor zero emissie overtuigen en stimuleren overheidssamenwerking op beleidsgebied. Er zijn 5 landen en 13 regionale overheden lid van de ZEV Alliance. IenW en RWS nemen deel aan de ZEV Alliance.

Ook zorgen we voor Nederlandse vertegenwoordiging op belangrijke internationale beurzen en in handelsmissies naar belangrijke landen.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?