Samenwerken en kennis delen

Laatst gecontroleerd op:
21 juli 2023
Gepubliceerd op:
21 december 2018

De Nederlandse overheid stimuleert elektrisch rijden met financiële ondersteuning en door opgedane kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te zetten.

Green Deals

De Rijksoverheid helpt bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Het Rijk doet dit door een Green Deal aan te gaan met initiatiefnemers van duurzame projecten en ideeën. Ook op het gebied van elektrisch vervoer is een aantal Green Deals afgesloten.

Lopende Green Deals

Afgeronde Green Deals

 • Elektrisch vervoer 2016-2020
 • Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur
 • Businesscase zonnig laden
 • Versnelling innovatie elektrische mobiliteit bij het MKB
 • Textielindustrie (e-distributie)
 • Zero Emissie Busvervoer
 • Business case zonnig laden, Essent
 • Duurzame mobiliteit provincie Utrecht
 • Versnelling Innovatie MKB
 • Metropool regio Amsterdam (MRA)
 • Rotterdam: halvering CO₂-emissie
 • Netbeheerders: Smart Grids
 • Infrastructuur voor elektrisch vervoer
 • Gemeente Utrecht
 • PON (ontwikkeling nieuw type elektrische voertuigen)
 • Green Deal Autodelen

Overige samenwerkingsverbanden

Naast Green Deals zijn er ook de volgende samenwerkingsverbanden:

Bestuursakkoorden, convenanten en netwerken

Internationale netwerken

Nederland is betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden.

Vragen over Elektrisch rijden?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?