EU-landen: Arbo-wetgeving

Gepubliceerd op:
5 oktober 2010
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Werkgevers en werknemers zijn zelf verplicht om maatregelen te nemen die beroepsongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen. Zoals voorlichting, opleiding en raadpleging van instructies.

Bescherming veiligheid en gezondheid

De basisregels voor bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers in de EU is te vinden in Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Vanuit de Kaderrichtlijn zijn specifieke sectorale richtlijnen vastgesteld. Bijvoorbeeld voor zware lasten, arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen.

Europees Agentschap EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is in Europa leidend als het gaat om Arbo-zaken. EU-OSHA heeft in elke EU-lidstaat een National Focal Point waarin overheden, werkgevers en werknemers samenwerken. Het Agentschap stimuleert gezonder, veiliger en productiever werken.

Meer informatie Arbo-wetgeving

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?