EU-wetgeving: bedrijf starten of uitbreiden

Gepubliceerd op:
9 september 2010
Laatst gecontroleerd op:
21 september 2023

Bij het starten of uitbreiden van uw bedrijf in de Europese Unie (EU) krijgt u te maken met regels en rechten. Denk aan mogelijkheden voor Europese rechtsvormen en Europees aanbesteden. Ook mag u als EU-burger zonder werkvergunning in een ander EU-land wonen en werken. 

Bedrijfsvormen (rechtsvormen) in de EU  

Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijf uitbreiden in een ander EU-land? Dan kunt zich vestigen met de bedrijfsvormen die in dat land gelden. Bedrijfsvormen worden ook rechtsvormen genoemd.

U vindt de rechtsvormen per EU-land onder ‘Exportregels'.

Heeft u al een bedrijf in Nederland of een ander EU-land? En wilt u naar 1 of meerdere EU-landen uitbreiden? Dan kunt u ook voor een Europese rechtsvorm kiezen. Het Ondernemersplein legt uit wat de rechtsvormen zijn van de Europese Unie: 

Welke bedrijfsvorm voor u het beste is, hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld in welke sector u actief bent en de grootte van uw onderneming. U kunt hulp bij uw keuze krijgen van een adviesbureau (tegen betaling), uw brancheorganisatie of andere Europese (overheids)organisaties. 

Op de pagina 'Uw Europa' van de Europese Unie vindt u informatie over het starten van een bedrijf in de EU

EU-rechten voor handelsagenten 

Handelsagenten in EU-landen worden beschermd door Europese wetgeving (Europese richtlijn zelfstandige handelsagenten). Een handelsagent heeft in sommige gevallen recht op vergoeding als de samenwerking met de opdrachtgever (principaal) stopt. Dit heet ook wel goodwillvergoeding of klantenvergoeding. 

U leest meer informatie over importeur en handelsagent bij Ondernemersplein

Aanbesteden en Europese regels  

Europese regels voor aanbesteden zorgen ervoor dat een overheidsopdracht in de EU voor iedereen toegankelijk is. En dat de regels helder zijn. De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU.  

De EU bepaalt elke 2 jaar drempelbedragen voor Europese aanbestedingen. Is een overheidsopdracht van een EU-lidstaat gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure en maken meer bedrijven kans. 

Meer informatie: regels voor de aanbesteding van overheidsopdrachten in de EU - Your Europe

TED, SIMAP en PIANOo  

  • U vindt de aankondigingen van Europese overheidsopdrachten op Tenders Electronic Daily (TED). Zo kunnen bedrijven uit alle EU-landen meedoen met die aanbestedingen. De opdrachten boven de drempelwaarde die op het Nederlandse TenderNed staan, komen ook automatisch op TED. 
  • Op het SIMAP-portaal vindt u informatie over overheidsopdrachten in Europa. Ook helpt het portaal aanbestedende instanties om hun aanbestedingen online bekend te maken. 
  • De actuele Europese drempelbedragen vindt u op PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden 

Werken of personeel uitzenden in EU-landen 

Zijn u en uw medewerkers burgers van een land uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan mag u zonder visum of werkvergunning in een ander EU-land wonen en werken. Dit geldt voor werk in loondienst of als zelfstandige.  

Laat u uw werknemers (tijdelijk) in een ander EU-land werken? Dan krijgt u te maken met arbeidsvoorwaarden en regels voor arbeidsomstandigheden in dat land. Denk aan salaris en betaalde vakantiedagen.  

Meer informatie  

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?