CE-markering: hoge snelheidslijnen en treinmaterieel

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

De Richtlijn hoge snelheidslijnen/treinmaterieel (2008/57/EG) beoogt de voorwaarden vast te stellen waaraan dient te worden voldaan om interoperabiliteit te bereiken van het spoorwegsysteem in de Europese Unie. Deze voorwaarden bestaan uit: het ontwerp, de constructie, de indienststelling, de verbetering, de vernieuwing, de exploitatie en het onderhoud van de onderdelen van dit systeem; en de kwalificaties van, en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor het personeel dat bij de exploitatie en het onderhoud betrokken is.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Uitzonderingen

Lidstaten van de Europese Unie kunnen van de uitvoeringsmaatregelen van deze richtlijn de volgende producten uitsluiten:

  • metro’s, trams en andere lichte spoorwegsystemen;
  • netwerken die functioneel los staan van de rest van het spoorwegnet, en die uitsluitend bedoeld zijn voor de uitvoering van plaatselijke, stedelijke of voorstedelijke passagiersdiensten, alsook spoorwegondernemingen die uitsluitend deze netwerken exploiteren;
  • spoorweginfrastructuur die particulier eigendom zijn, en enkel op deze infrastructuur gebruikte voertuigen die uitsluitend door de eigenaar van de infrastructuur voor eigen goederenvervoer worden gebruikt;
  • infrastructuur en voertuigen bestemd voor strikt lokaal, historisch of toeristisch gebruikinfrastructuur en voertuigen bestemd voor strikt lokaal, historisch of toeristisch gebruik.

Bijzonderheden

Deze richtlijn valt onder de Globale Aanpak. CE-markering is in dit geval niet van toepassing. De fabrikant dient wel een EG verklaring van conformiteit af te geven en te voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn. De richtlijn richt zich uitsluitend op de interoperabiliteit. De essentiële vereisten hebben tot doel deze interoperabiliteit te verzekeren.

Deze eisen gelden ook alleen voor die delen van het systeem en voor die eigenschappen van die delen die voor die interoperabiliteit van belang zijn. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het systeem dat het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem vormt, onderverdeeld in subsystemen die overeenkomen met:

  • structurele subsystemen, te weten infrastructuur, energie, baanuitrusting voor besturing en seingeving, boorduitrusting voor besturing en seingeving, exploitatie en verkeersleiding en rollend materieel;
  • telematicatoepassingen, rollend materieel en onderhoud.

Voor deze subsystemen worden Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit ofwel TSI's vastgesteld.

Elk van de subsystemen wordt bestreken door 1 TSI. Een subsysteem kan zo nodig bestreken worden door verscheidene TSI’s en 1 TSI kan verscheidene subsystemen betreffen. De nadere bepalingen voor de inhoud van de TSI's zijn opgenomen in artikel 5 van de richtlijn.

Is een product gefabriceerd overeenkomstig daarvoor geldende Europese geharmoniseerde normen (in het Engels), dan geldt een zogenoemd 'vermoeden van overeenstemming' met de interoperabiliteitseisen van de richtlijn.

Notified body

Wanneer de betreffende TSI dit voorschrijft, wordt de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van een interoperabiliteitsonderdeel uitgevoerd door de notified body bij wie de fabrikant dit heeft aangevraagd.

Officiële teksten

  • Europese richtlijn: Richtlijnnummer: Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap > raadpleeg de meest recente geconsolideerde versie onder 'Gerelateerde documenten'.
  • Nederlandse wetgeving: Spoorwegwet

Controlerende instantie

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op telefoonnummer (088) 042 42 42.

Bent u tevreden over deze pagina?