CE-markering: elektrische, elektronische en energiegerelateerde producten

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
25 juli 2013

Op elektr(on)ische en energiegerelateerde producten kunnen – afhankelijk van hun samenstelling, functie en toepassing - een of meer EU-maatregelen van toepassing zijn die CE-markering vereisen, waaronder:

Sommige van deze richtlijnen kunnen ook van toepassing zijn op productgroepen die al een CE-markering nodig hebben op grond van andere EU-maatregelen. Dit zijn onder meer:

  • medische hulpmiddelen
  • weeg- en meetapparatuur
  • bouwproducten
  • speelgoed

Naast CE-markering krijgt u misschien ook te maken met richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze richtlijn – ook wel bekend als de WEEE Directive – gaat over het terugwinnen, verwerken en hergebruiken van elektr(on)ische apparatuur. Artikel 16 van de richtlijn eist dat producenten aan bepaalde registratie- en rapportageverplichtingen voldoen.

Ook moeten zij op hun apparatuur een symbool voor gescheiden inzameling aanbrengen. Dit symbool bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, zie de afbeelding in bijlage IX van de richtlijn. Heeft u hier vragen over? U kunt voor meer informatie terecht bij het Nationaal (W)EEE Register.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?