Teamleden Expertteam Woningbouw

Gepubliceerd op:
4 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Op deze pagina stellen wij u graag voor aan een aantal van onze experts. U leest bovendien meer over hun expertises.

Maak kennis met een aantal van de experts van het Expertteam Woningbouw

Arjan Bregman

Arjan Bregman

Hoogleraar Bouwrecht (RUG) en jurist gebiedsontwikkeling, verbonden aan hetInstituut voor Bouwrecht. Actief onder de naam Bregman Advisering en vanuit die rol werkzaam bij de Juridische Expertpool Planschade (JEP) en het Expertteam Woningbouw.
Specialismen:

 • ruimtelijk bestuursrecht
 • grondbeleid
 • aanbestedingsrecht
 • staatssteun
 • contractvorming bij gebiedsontwikkeling

Jeroen Hatenboer

Ervaren directeur bestuurder die in staat is benodigde visie en strategie te ontwikkelen en te bepalen waarmee een organisatie doel- en resultaatgericht functioneert. Was wethouder (Enschede) met portefeuilles wonen en stedelijke ontwikkeling. Lid van klankbordgroep stedelijke kavelruil van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Specialismen:

 • herverkavelen
 • gemeentelijke organisatie (ambtelijk en bestuurlijk)
 • advisering bij vraagstukken rond wonen, vastgoed en stedelijke ontwikkeling

Antoinette van Heijningen

Directeur Urbancore, oprichter watertorenberaad, lid RVC Hoekse Waard Wonen. Antoinette was eerste aanspreekpunt van Versnellingsteam Vlottrekken bouwprojecten.
Specialismen:

 • overheidsbeleid woningbouw
 • adviseren over samenwerking overheid/gemeenten-marktpartijen
 • vertaling overheidsbeleid naar marktpartijen
 • adviseren over samenwerking gemeenten en corporaties
 • adviseren over publiekrechtelijke zaken
 • adviseren over verbetering samenwerkingstools
 • begeleiden gemeenten en marktpartijen bij opzetten overeenkomsten

Damo Holt

Partner en directeur bij Rebel, medeorganisator Watertorenberaad. 20 jaar ervaring als adviseur in de ontwikkeling van regio’s, steden, gebieden en gebouwen, lid van het vroegere Expertteam Versnellen woningbouwprojecten. Actief op snijvlak publiek en privaat.
Specialismen:

 • optimalisatie business cases
 • inrichten/uitwerken/adviseren ontwikkelingsstrategie gebieds- en locatieontwikkelingen, woningmarkt en stadsontwikkeling
 • publiek/private samenwerkingen
 • conflictsituaties tussen markt en overheid

Paul Kersten

Sinds 2003 Gemeentelijk Accounthouder kantorenmarkt (Den Haag) en directeur Kansrijp. Stond aan de wieg van kantorenstrategieën en onderzoeken. Paul’s werkveld bevat accountmanagement richting marktpartijen en ontwikkeling van kantorenbeleid en gebieden.
Specialismen:

 • helpen bij herontwikkeling stations- en bedrijventerreinen, visie en -strategievorming
 • helpen bij agenda- en visievorming op gemeente- en/of gebiedsniveau
 • matchmaking tussen gemeente en markt
 • kantoortransformatie.

Jan Jaap Kolkman

Wethouder (Deventer) thema Wonen. Zet zijn expertise in via Expertteam Zelfbouw. Wil partijen leren innovatief en uitdagend over ontwikkelen en bouwen te denken en handelen.
Specialismen:

 • enthousiasmeren gemeentebesturen voor collectief particulier opdrachtgeverschap
 • benoemen van knelpunten die gemeenten blokkeren in de ontwikkeling
 • adviseren over bestuurlijke en gemeentelijke organisatie

Irma van Leeuwen

30 jaar ervaring op het gebied van beheer en ontwikkeling van vastgoed en monumenten en passie voor cultureel erfgoed, steden en landschappen.
Specialismen:

 • transformatie vastgoed
 • herbestemming en herontwikkeling historische en monumentale panden
 • gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening
 • proces beleidsvorming en besluitvorming
 • ontwikkelingen op de woningmarkt
 • wettelijk kader en werkwijze woningcorporaties

Jacqueline Tellinga

Werkt aan nieuwbouwwijken met een grote variëteit in kavels voor burgers en kleinschalige initiatiefnemers. Een klein 'hands on' team en snel schakelen met partijen is een voorwaarde. Bijzondere aandacht voor democratisering woningbouw, bouwrecht voor burgers en de wens onder ouderen om kleiner te gaan wonen.
Specialismen:

 • klein(er) wonen
 • zelfbouw
 • kleinschalig opdrachtgeverschap
 • bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Friso de Zeeuw

Jarenlange ervaring in het openbaar bestuur bij gemeente en provincie. Emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Zet zich al jaren via diverse expert- en actieteams in voor het ontslakken en versnellen van projecten.
Specialismen:

 • gebiedsontwikkeling
 • ruimtelijke ordening
 • woningmarkt
 • grondbeleid
 • omgevingsrecht
 • bestuurlijke organisatie

Friso kan met name bestuurlijk worden ingezet.

Vragen over het Expertteam Woningbouw?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?