Vastgoedtransformatie

Gepubliceerd op:
15 januari 2014
Laatst gecontroleerd op:
14 oktober 2022

Wilt u aan de slag met transformatie van vastgoed? Het Expertteam Woningbouw heeft de kennis en ervaring waarmee zij u verder kan helpen.

Op deze pagina vindt u de beschikbare informatie en een aantal middelen om u verder op weg te helpen.

Wat is vastgoedtransformatie?

Vastgoedtransformatie (ombouwen) is het omvormen van leegstaande panden - zoals kantoren, maatschappelijk vastgoed en zorginstellingen - naar bijvoorbeeld woningen.

Een derde van de leegstaande kantoren is te om te bouwen tot woningen, rekening houdend met ligging, leefbaarheid en inbedding in een wijk. Dit aandeel ligt hoger bij maatschappelijk vastgoed, omdat leegstaande scholen en verzorgingshuizen qua ligging en structuur vaak goed passen bij de huisvesting van specifieke doelgroepen. We gaan ervan uit dat tot 2040 één miljoen nieuwe woningen nodig zijn. Naar verwachting is tot 15% hiervan met transformatie te realiseren.

Transformatie is doorgaans sneller dan nieuwbouw en ook goedkoper bij gebouwen waarbij veel elementen kunnen blijven. Bovendien zijn de maatschappelijke baten hoger: het gaat leegstand en verpaupering tegen.

Verschillende doelgroepen vinden hun plek in een transformatiepand. Studenten en jongeren, arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep. Ook woningen voor expats en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment zijn mogelijk via transformatie. Verder worden veel panden geschikt gemaakt voor sociale huur, waarbij vergunninghouders een groeiende doelgroep zijn.

De rol van lokale overheden

Veel gemeenten hebben een zogenoemde Kantorenloods aangesteld: een ambtelijke spin in het web als ondersteuning van partijen die initiatieven willen nemen. In de praktijk blijkt dit het ombouwen van leegstaande kantoorpanden aanzienlijk te versnellen.

Ook provincies werken mee aan bij transformatie. Zo speelt de provincie Utrecht een rol bij kennis- en netwerkontwikkeling, expertise en coaching en ondersteuning op financieel vlak.

Regelhulp VastgoedTransformatie

Met de Regelhulp VastgoedTransformatie kunnen gemeenten, gebouweigenaren, ondernemers en collectieven controleren of hun transformatieproject haalbaar is. De regelhulp is een unieke indicator. Een vragenlijst maakt de financiële, bouwtechnische en maatschappelijke haalbaarheid snel duidelijk.

Met de Regelhulp kan iedereen meteen praktisch aan de slag. Het eind van de toets geeft een indicatie hoe kansrijk het plan is. Ook krijgt u inzicht in voorbeelden van mogelijke financieringsconstructies. Dat geeft houvast bij verdere gesprekken om het vastgoed te transformeren.

Ga naar de Regelhulp VastgoedTransformatie.

Rapport Transformatie in cijfers

Het rapport 'Transformatie in cijfers: heden, verleden en perspectief' blikt terug op de gebouwtransformaties in de afgelopen jaren. Ook leest u in het rapport hoeveel woningen de komende jaren door transformatie gerealiseerd kunnen worden. In het rapport staan bovendien aanbevelingen over de mogelijkheden om tot meer en betere transformaties te realiseren. 

Transformatie in cijfers: heden, verleden en perspectief

Praktijkverhaal gemeente Leiden

Gemeente Leiden transformeerde samen met het expertteam een kantoorgebouw naar een woonruimte voor verschillende doelgroepen. In de video ziet u hoe dit project verliep.

Downloads

Vragen over Transformatie?

Benieuwd of het Expertteam Woningbouw uw gemeente of provincie kan helpen? Kijk dan op de pagina Expertteam Woningbouw of mail naar woningbouw@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?