Bedrijfsovername

Laatst gecontroleerd op:
13 februari 2023
Gepubliceerd op:
10 maart 2011

U wilt een bedrijf overnemen en heeft hiervoor financiering nodig. Dit blijkt vaak lastig te realiseren. Met een garantie van de overheid zijn banken sneller bereid een lening af te geven aan ondernemers.

Als u een bedrijf wilt overnemen, zijn de volgende regelingen interessant.

 • Groeifaciliteit
  Bij management buy-ins of buy-outs is vaak risicodragend vermogen nodig. De Groeifaciliteit maakt financiering van bedrijfsovernames mogelijk.
 • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
  Als u zekerheden tekort komt voor een bancaire financiering, kan de bank een beroep doen op deze borgstellingsregeling.
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  Als bij bedrijfsovernames grotere garantstellingen voor kredieten nodig zijn, kan uw bank de GO inzetten.
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)
  Ziet u kansen voor een internationale bedrijfsovername? DTIF verstrekt een deel van het kapitaal zodat de bank niet het volledige risico loopt.
 • Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)
  Neemt u een landbouwbedrijf over, bijvoorbeeld via bedrijfsopvolging in de familiesfeer? Dan is het borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) voor u extra gunstig: u betaalt als overnemer slechts 1% provisie over het leningsbedrag.
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)
  Ziet u kansen voor een bedrijfsovername in een ontwikkelingsland? DGGF verstrekt een deel van het kapitaal zodat de bank niet het volledige risico loopt.

Kijk ook eens bij:

 • Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten), zoals octrooien, merken en auteursrechten, behoren vaak tot één van de belangrijkste vermogensbestanddelen van ondernemingen die worden overgenomen. Deze ondernemingen beschikken soms ook over (niet-overdraagbare) licenties op IE-rechten van een andere partij. Lees meer over octrooilicenties.
 • Financiering bij bedrijfsovername (Ondernemersplein)
Bent u tevreden over deze pagina?