Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Gepubliceerd op:
3 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Werkt u als deelnemer van een collectief aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer op uw landbouwgrond? U kunt een vergoeding krijgen van uw collectief. Bent u werknemer voor zo’n collectief en krijgt u hiervoor 6 jaar lang subsidie? U kunt misschien uw subsidieverlening uitbreiden en hier subsidie voor krijgen.

Het ANLb is een subsidie voor agrarische collectieven. Met deze subsidie beschermt en verbetert u de omgeving van dieren en planten. Bijvoorbeeld door geen gras te maaien als er vogels op landbouwgrond broeden.

Vergoeding voor deelnemers agrarisch collectief

Als deelnemer van een agrarisch collectief, kunt u een vergoeding krijgen voor ANLb. U krijgt dit van uw collectief. Uw collectief vraagt elk jaar de betaling aan. U beheert uw landbouwgrond en/of landschapselementen (bijvoorbeeld een bomenrij of poel). Dit beschermt of verbetert u voor dieren of planten. Daarover heeft u afspraken gemaakt met uw collectief. Ook registreert u uw percelen in het programma Mijn percelen.

U vindt meer informatie hierover op Vergoeding voor deelnemers ANLb. Ook leest u daar wat de voorwaarden zijn om de vergoeding voor ANLb te kunnen krijgen.

Agrarische collectieven

U kunt soms uw subsidieverlening uitbreiden voor uw collectief. U krijgt bijvoorbeeld subsidie voor het beheer van grasland voor weidevogels. Of voor waterbeheer. U vraagt de uitbreiding van uw subsidie aan bij uw provincie. Dit is de gebiedsaanvraag. Wilt u weten wanneer u bij uw provincie de subsidie mag aanvragen? Kijk dan op de website van BIJ12.

Daarnaast vraagt u elk jaar de betaling aan bij RVO (ons). Ook laat u ons ieder jaar weten wat uw collectief voor het ANLb gaat doen. En wat u hiervoor heeft gedaan. Lees meer hierover op de pagina ANLb-collectieven.

Wat is een collectief?

Een collectief is een gecertificeerde samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwgrond. De Stichting Certificering Subsidie Natuur- en Landschap (SNL) geeft namens de provincie een certificaat. Dit doet zij als de kwaliteit van beheer, organisatie en samenwerking goed zijn. Meer informatie over een collectief vindt u op de website van BIJ12.

Meedoen in een collectief

Wilt u meedoen in een collectief? Neem dan contact op met een collectief in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op de website van BIJ12.

Het nieuwe GLB komt eraan

Wist u dat u zich nu alvast kunt voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023? Beluister bijvoorbeeld onze podcasts en lees meer over de nieuwe eco-regeling.

Alles over het nieuwe GLB: het beleid dat toekomstbestendig boeren sterker gaat belonen.

Vragen over ANLb?

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?