Blokkerende zeggenschap GLB 2023

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022

Bent u jonge landbouwer? En vraagt u de extra betaling jonge landbouwers aan of de vestigingssteun voor jonge landbouwers? Dan moet u blokkerende zeggenschap hebben. Dat betekent dat u (mede)zeggenschap heeft bij belangrijke beslissingen binnen het bedrijf.

U heeft blokkerende zeggenschap als u beslissingen kunt tegenhouden met een financieel belang van meer dan € 25.000. De Extra betaling jonge landbouwers en de Vestigingssteun voor jonge landbouwers zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Wanneer blokkerende zeggenschap

Eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Dan heeft u altijd blokkerende zeggenschap.

Rechtspersoon of samenwerkingsverband

Kunnen meerdere deelnemers in uw bedrijf beslissingen tegenhouden met een financieel belang van meer dan € 25.000? Valt u daar ook onder? Dan heeft u ook blokkerende zeggenschap.

Bent u jonge landbouwer? En zijn de andere deelnemers of bestuurders onbeperkt bevoegd (bij een maatschap, cv of vof)? Of zijn zij alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv)? Dan heeft u geen blokkerende zeggenschap. Zijn alle deelnemers of bestuurders jonge landbouwers? En zijn deze allemaal onbeperkt bevoegd of alleen/zelfstandig bevoegd? Dan voldoet u wel aan de voorwaarden.

Proefmaatschap

U heeft blokkerende zeggenschap als u voor onbepaalde tijd in een proefmaatschap zit. Zit u voor bepaalde tijd in een proefmaatschap? En kunnen de andere deelnemers de overeenkomst op elk moment eenzijdig opzeggen? Dan heeft u geen voortzettingsrecht en ook geen blokkerende zeggenschap.

Commanditaire vennootschap (cv)

Bent u de beherende vennoot? En kunt u beslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 tegenhouden? Dan heeft u blokkerende zeggenschap. Bent u de stille vennoot in een cv? Dan heeft u die zeggenschap niet.

Blokkerende zeggenschap aantonen

U legt de blokkerende zeggenschap en de startdatum daarvan vast bij KVK. Dit doet u op uiterlijk 15 mei van het eerste jaar waarin u de zeggenschap heeft gekregen. Of van het eerste jaar waarin u een aanvraag heeft gedaan voor de extra betaling jonge landbouwers.

Uit de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf moet ook blijken dat u blokkerende zeggenschap heeft. Deze documenten moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

De schriftelijke overeenkomst of de statuten:

  • zijn compleet;
  • zijn opgesteld en opgestuurd uiterlijk 25 dagen na de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag;
  • hebben alle handtekeningen die nodig zijn;
  • beschrijven de situatie van het bedrijf op dit moment. Denk hierbij aan het aantal deelnemers en de namen van de deelnemers. Ook staat er in wie blokkerende zeggenschap heeft en wanneer deze zeggenschap is ingegaan. De situatie van nu moet gelijk zijn aan de KVK-registratie.

U bewaart de schriftelijke overeenkomst of statuten in uw administratie. Wij kunnen naar deze documenten vragen bij een controle. U hoeft de documenten niet mee te sturen in uw aanvraag voor de extra betaling. Dit doet u wél bij de aanvraag voor vestigingssteun.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?