Open voor aanvragen

Extra betaling jonge landbouwers 2023

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2023

Bent u jonge landbouwer? En kreeg u in het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers? Dan kunt u deze subsidie aanvragen als u de termijn van 5 jaar nog niet had volgemaakt en voldoet aan de voorwaarden. U krijgt de subsidie bovenop de basispremie.

Voor wie?

U kunt de extra betaling krijgen als u in het GLB tot en met 2022 de termijn van 5 jaar niet had volgemaakt en nog voldoet aan de voorwaarden. De extra betaling is bedoeld voor de jonge landbouwer die deze ook in 2022 kreeg. U kunt de extra betaling dus niet meer aanvragen voor een nieuwe of andere jonge landbouwer in uw bedrijf.

Budget

U kunt als jonge landbouwer een extra bedrag bovenop de basispremie krijgen. Dit is in 2023 een bedrag van ongeveer € 2.800.

Voorwaarden

Bij uw eerste aanvraag voor de extra betaling (in het GLB tot en met 2022) hebben wij al vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldeed. Een aantal voorwaarden controleren we opnieuw, omdat deze in de tussentijd kunnen veranderen:

  • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op Blokkerende zeggenschap 2023 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
  • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de basispremie aan.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de extra betaling jonge landbouwers aan.

De extra betaling komt bovenop de basispremie. Daarom moet u zich ook aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden) houden. Bekijk de conditionaliteiten.

De betaling is niet meer gekoppeld aan het aantal hectare subsidiabele grond, zoals in het GLB tot en met 2023.

Aanmelden en daarna aanvragen

Voor deze regeling meldt u zich eerst aan. Deze aanmelding doet u in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u hier de definitieve aanvraag voor deze regeling. Bedrijven hebben voor hun aanmelding minimaal e-Herkenning niveau 3 en machtiging 3 nodig. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Heeft u nog geen e-Herkenning of DigiD? Vraag dit dan eerst aan.

Uw aanmelding aanpassen

Heeft u zich uiterlijk 15 mei 2023 aangemeld en verandert er daarna iets in uw situatie of planning? Dan kunt uw aanmelding tot en met 30 november 2023 nog wijzigen in de Gecombineerde opgave. Bijvoorbeeld als uw situatie veranderd is. Of als u een andere eco-activiteit gaat doen of niet kunt uitvoeren. Zo blijven uw gegevens actueel. Wij vullen uw definitieve aanvraag vooraf in met de gegevens uit uw aanmelding.

Controle na uw aanmelding

Heeft u zich aangemeld voor deze regeling? Wij doen het hele jaar controles. Bijvoorbeeld monitoring met een satelliet, administratieve controles en controles op het bedrijf. Geef aanvullingen of veranderingen zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk om een korting of een boete te voorkomen.

Beslissing en betaling

U ontvangt onze definitieve beslissing tussen 1 december 2023 en 30 juni 2024. Keuren we uw aanvraag goed? Dan doen wij ons best om zo snel mogelijk vanaf 1 december uit te betalen. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan staat de reden in de beslisbrief.

Andere regelingen voor jonge landbouwers

Er komen meer regelingen voor jonge landbouwers in het GLB: de Vestigingssteun, de Samenwerking voor generatievernieuwing en de Investeringssteun.

De Vestigingssteun geeft jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten financiële ondersteuning. Met Samenwerking voor generatievernieuwing steunen we projecten die helpen om jonge landbouwers aan te trekken voor het agrarisch ondernemerschap. Met de Investeringssteun kunt u als jonge landbouwer 15% extra subsidie krijgen voor duurzame investeringen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?