Gesloten voor aanvragen

Extra betaling jonge landbouwers 2023

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

Bent u jonge landbouwer? En kreeg u in het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers? Dan kunt u deze subsidie aanvragen als u de termijn van 5 jaar nog niet had volgemaakt en voldoet aan de voorwaarden. U krijgt de subsidie bovenop de basispremie.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 7 november 2022: Deze pagina is aangepast met informatie over voorwaarden, aanvragen en betaling.

Voor wie?

U kunt de extra betaling krijgen als u in het GLB tot en met 2022 de termijn van 5 jaar niet had volgemaakt en nog voldoet aan de voorwaarden. De extra betaling is bedoeld voor de jonge landbouwer die deze ook in 2022 kreeg. U kunt de extra betaling dus niet meer aanvragen voor een nieuwe of andere jonge landbouwer in uw bedrijf.

Heeft u in het GLB tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers niet aangevraagd? Dan kunt u in het GLB vanaf 2023 ook geen gebruikmaken van deze regeling.

Budget

U kunt als jonge landbouwer een extra bedrag bovenop de basispremie krijgen. Dit is in 2023 een bedrag van ongeveer € 2.800.

Voorwaarden

Bij uw eerste aanvraag voor de extra betaling (in het GLB tot en met 2023) hebben wij al vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldeed. Een aantal voorwaarden controleren we opnieuw, omdat deze in de tussentijd kunnen veranderen:

  • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op Blokkerende zeggenschap 2023 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
  • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de basispremie aan.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de extra betaling jonge landbouwers aan.

De extra betaling komt bovenop de basispremie. Daarom moet u zich ook aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden) houden. Bekijk de conditionaliteiten.

De betaling is niet meer gekoppeld aan het aantal hectare subsidiabele grond, zoals in het GLB tot en met 2023. 

Aanvragen

U kunt de Extra betaling jonge landbouwers 2023 aanvragen vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023. U heeft voor uw aanvraag minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Eerder aangevraagd en ontvangen

Kreeg u in 2019 voor het eerst de extra betaling? Dan is 2023 het laatste jaar waarin u nog in aanmerking kunt komen voor de betaling. Kreeg u de extra betaling in 2022 voor het eerst? Dan komt u nog maximaal 4 jaar in aanmerking voor deze subsidie.

U heeft geen recht meer op de extra betaling als u deze al 5 jaar heeft gekregen. Ook niet als in de tussentijd een andere jonge landbouwer bij het bedrijf werkt.

Meerdere jonge landbouwers in één bedrijf

Is de eerste extra betaling jonge landbouwers voor 2 jonge landbouwers in het bedrijf? En verlaat een van hen het bedrijf? Dan krijgt u de extra betaling in de volgende jaren nog steeds. Voldoen beide jonge landbouwers niet meer aan de voorwaarden? Maar heeft u wel een 3e jonge landbouwer die aan de voorwaarden voldoet? Dan krijgt u de betaling niet meer. De extra betaling was in de eerste aanvraag namelijk niet voor deze 3e jonge landbouwer.

Jonge landbouwer in meer dan één bedrijf

Bent u jonge landbouwer in meer dan één bedrijf? Dan kunt u de extra betaling alleen krijgen voor het bedrijf dat u als eerste heeft gestart. Is dit bedrijf gestopt en heeft u de betaling nog niet maximaal 5 jaar ontvangen? Dan kunt u de extra betaling niet meer aanvragen bij een ander bedrijf. Behalve als het volgende bedrijf een voortzetting is van het eerste bedrijf.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag doen we verschillende controles. Hier leest u later meer over.

Beslissing

De beslisbrief van uw aanvraag ontvangt u tussen 1 december 2023 en 30 juni 2024.Keuren we uw aanvraag goed? Dan ontvangt u vaak eerst de uitbetaling en één tot 2 weken later de beslisbrief. U leest in deze brief op basis van welke jonge landbouwer(s) we de betaling geven. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan krijgt u een afwijsbrief met de reden.

Andere regelingen voor jonge landbouwers

Er komen meer regelingen voor jonge landbouwers in het GLB: de Vestigingssteun, de Samenwerking voor generatievernieuwing en de Investeringssteun.

De Vestigingssteun geeft jonge landbouwers die een bedrijf overnemen of opstarten financiële ondersteuning. Met Samenwerking voor generatievernieuwing steunen we projecten die helpen om jonge landbouwers aan te trekken voor het agrarisch ondernemerschap. Met de Investeringssteun kunt u als jonge landbouwer 15% extra subsidie krijgen voor duurzame investeringen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?