Gesloten voor aanvragen

Extra betaling jonge landbouwers 2023

Gepubliceerd op:
27 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
22 augustus 2023

Bent u jonge landbouwer? En kreeg u in het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers? Dan kunt u deze subsidie aanvragen als u de termijn van 5 jaar nog niet had volgemaakt en voldoet aan de voorwaarden. U krijgt de subsidie bovenop de basispremie.

Laatste aanpassingen op deze pagina

  • 19 april 2023: Door de verlenging van de Gecombineerde opgave kunt u zich tot en met 15 juni 2023 aanmelden voor GLB-subsidies. 

Voor wie?

U kunt de extra betaling krijgen als u in het GLB tot en met 2022 de termijn van 5 jaar niet had volgemaakt en nog voldoet aan de voorwaarden. De extra betaling is bedoeld voor de jonge landbouwer die deze ook in 2022 kreeg. U kunt de extra betaling dus niet meer aanvragen voor een nieuwe of andere jonge landbouwer in uw bedrijf.

Budget

U kunt als jonge landbouwer een extra bedrag bovenop de basispremie krijgen. Dit is in 2023 een bedrag van ongeveer € 2.800.

Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen wij het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting (plafondkorting). In het najaar komt hierover een definitief besluit.

Voorwaarden

Bij uw eerste aanvraag voor de extra betaling (in het GLB tot en met 2022) hebben wij al vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldeed. Een aantal voorwaarden controleren we opnieuw, omdat deze in de tussentijd kunnen veranderen:

  • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op Blokkerende zeggenschap 2023 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
  • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de basispremie aan.
  • Uw bedrijf vraagt op tijd de extra betaling jonge landbouwers aan.

De extra betaling komt bovenop de basispremie. Daarom moet u zich ook aan de conditionaliteiten (randvoorwaarden) houden. Bekijk de conditionaliteiten.

De betaling is niet meer gekoppeld aan het aantal hectare subsidiabele grond, zoals in het GLB tot en met 2022.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?