Inkomende handelsmissies

Gepubliceerd op:
2 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
7 mei 2019

Naast uitgaande handelsmissies bestaan er ook inkomende missies. Daarbij bezoekt een handelsdelegatie Nederland. Ook bestaan er speciale inkomende missies van vrouwelijke ondernemers uit ontwikkelingslanden.

Op uitnodiging

Op uitnodiging van een Nederlands bewindspersoon kan een handelsdelegatie uit het buitenland Nederland bezoeken. Bij een buitenlandse delegatie is vaak een buitenlandse minister of vertegenwoordiger van de ambassade in Nederland aanwezig. U kunt met een buitenlandse handelsdelegatie in contact komen tijdens een bedrijfsbezoek of netwerkbijeenkomst.

Bij een inkomende handelsmissie maakt de delegatie kennis met het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven kunnen bestaande relaties verdiepen en nieuwe relaties aangaan.

Vrouwenmissies

Met speciale vrouwenmissies ondersteunt de Nederlandse overheid vrouwelijke ondernemers uit ontwikkelingsgebieden. Onderwerpen als talentontwikkeling, kennisopbouw, matchmaking en netwerkversterking staan daarbij centraal. De missies bestaan meestal uit een opleiding in het eigen land en een bezoek aan Nederland.

In de afgelopen jaren vonden ongeveer 10 vrouwenmissies plaats. De deelneemsters kwamen onder meer uit de Palestijnse Gebieden en Oeganda.

Overzicht handelsmissies

Bent u benieuwd welke handelsmissies er op de planning staan? Bekijk ons overzicht met handelsmissies.

Bent u tevreden over deze pagina?