Health Deals

Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022
Gepubliceerd op:
13 november 2015

De overheid wilde met het Health Deals-programma de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners waren bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen.

Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio.

Voor wie?

Tussen januari 2016 en december 2021 konden zorgaanbieders, bedrijven, kennisinstellingen, verzekeraars, maatschappelijke organisaties samen een Health Deal aanmelden.

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor een Health Deal:

  • Het is gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn, zoals het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, of het vergroten van de efficiëntie in de keten;
  • Patiënten en gebruikers zijn actief betrokken bij de uitvoering van de Health Deal;
  • Het is op initiatief van veldpartijen tot stand gekomen (minimaal één private partij)
  • De overheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten die de partijen ervaren bij de toepassing van de innovatie;
  • De overheid heeft geen rol in het beschikbaar stellen van financiering voor de Health Deal.
Voor het aangaan van een Health Deal hanteerde de overheid een aantal eisen.

Een Health Deal aanmelden

Aanmelden voor een Health Deal is niet meer mogelijk. Het Health Deal programma liep van januari 2016 tot en met december 2021.

Overzicht

Wilt u weten welke Health Deals zijn gesloten? Bekijk het overzicht.

Animatiefilm Health deals

Deze animatie laat zien wat een Health Deal is, en hoe je een Health Deal opzet en uitvoert.

Bent u tevreden over deze pagina?