Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Gepubliceerd op:
10 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 14 juli 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
zaterdag 31 december 2022
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 12.500.000

De inhoud van de regeling kent geen wijzigingen ten opzichte van de vorige ronde.

Doel

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. 

De SET biedt ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming e-health (voorheen bekend als PréSET). In het visiedocument beschrijft de zorgaanbieder hoe e-health bijdraagt aan de missie en doelstellingen van zijn organisatie.

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen?

Quickscan

Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. Let op: dit is niet de aanvraag zelf, maar een toetsing vooraf. 

Wij bekijken samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Aanvragen

U kunt SET en SET Visievorming eHealth aanvragen vanaf 14 juli, 9:00 uur tot en met 31 december, 17:00 uur.

Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Bij uw aanvraag voor SET-innovatieclusters kunt u kiezen uit 2 opties:

  • Aanvraag voor een klein innovatiecluster (subsidiebedrag tot € 125.000)
  • Aanvraag voor een groot innovatiecluster (subsidiebedrag vanaf € 125.000)

Op de website van onze partner ZonMw is een handig rekenvoorbeeld van een project te vinden. Ook vindt u daar de opname van een webinar waarin ZonMw de voorwaarden, de beoordelingscriteria, de verschillende soorten aanvragen en te doorlopen stappen toelicht. 

Na uw aanvraag

Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en wat u moet doen.

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up op de website van VitaValley.

SET in de praktijk

Wetten en regels

De SET voldoet aan de volgende wet- en regelgeving:

Bent u tevreden over deze pagina?