Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Gepubliceerd op:
10 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2023

Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Als onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt vanuit VWS gewerkt aan opvolging van de SET. Over de vorm daarvan volgt op een later moment meer informatie.

Doel

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. 

De SET biedt ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming e-health (voorheen bekend als PréSET). In het visiedocument beschrijft de zorgaanbieder hoe e-health bijdraagt aan de missie en doelstellingen van zijn organisatie.

Voorwaarden

Na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag ingediend of heeft u een lopend SET project? Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en wat u moet doen als:

  • uw project wijzigt;
  • u de voortgang van uw project door moet geven; of
  • u vaststelling aan moet vragen.

Daarnaast vindt u via de pagina 'Na uw aanvraag' de formulieren en formats die hierbij nodig zijn.

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up op de website van VitaValley.

SET in de praktijk

  • Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan ons projectenoverzicht. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en jaar.
  • Er lopen op dit moment veel projecten met de ondersteuning van de SET. Zij delen op de site van ZonMw hun verhalen waarin ze hun opgedane kennis en ervaringen delen.
  • 3 jaar SET: onze partner ZonMw zet de meest voorkomende geleerde lessen, uitdagingen én goede voorbeelden van oplossingen voor je op een rij. Lees het artikel over implementatie en opschaling van e-health.

Wetten en regels

De SET voldoet aan de volgende wet- en regelgeving:

Bent u tevreden over deze pagina?