Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)

Gepubliceerd op:
10 januari 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 maart 2022

Bent u aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. 

Sinds 2020 biedt de SET ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming e-health (voorheen bekend als PréSET). In het visiedocument beschrijft de zorgaanbieder hoe e-health bijdraagt aan de missie en doelstellingen van zijn organisatie.

Budget

Het budget voor 2021 is € 15 miljoen. 

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen?

Quickscan

Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan uw plan kort toe te lichten. Let op: dit is niet de aanvraag zelf, maar een toetsing vooraf. 

Wij bekijken samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Na uw aanvraag

Lees wat u na uw aanvraag kunt verwachten en wat u moet doen.

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up op de website van VitaValley.

SET in de praktijk

Meer weten?

  • RVO voert de SET uit samen met partner ZonMw. Op hun website vindt u onder andere een rekenvoorbeeld van een project.
  • De SET is onderdeel van het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?