Gesloten voor aanvragen

Na uw aanvraag SET

Gepubliceerd op:
5 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kijken ook naar de volledigheid van de aanvraag. Dit neemt 4 tot 22 weken in beslag in geval van een aanvraag voor een groot innovatiecluster. Voor overige aanvragen is de behandeltijd maximaal 13 weken. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Subsidieaanvragen van een groot innovatiecluster beoordelen wij in samenwerking met ZonMw. Ook leggen wij deze voor aan een adviescommissie. Een interview is daarbij onderdeel van het traject. ZonMw neemt hierover contact met u op. 

Webinar beheer en vaststelling terugkijken

Op 19 januari 2023 vond het webinar beheer en vaststelling plaats. Heeft u het gemist? Bekijk het webinar terug op Youtube en lees de antwoorden op de tijdens het webinar gestelde vragen.

  Wijziging in uw project

  Als u subsidie krijgt, moet u het project volgens het projectplan uitvoeren. Het is belangrijk dat u alle kosten en de uren van elke medewerker kunt verantwoorden binnen het project. Hoe u de kosten en urenverantwoording maakt, kunt u met uw financieel manager of accountant bespreken. Ons advies is om hier bij het begin van het project mee te starten.

  Tijdens de looptijd van het project kunnen er veranderingen in het projectplan optreden. Personele wijzigingen, vertraging, stopzetting of andere belangrijke wijzigingen moet u, voordat de wijziging ingaat, aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval vóór de einddatum van het project) via de blauwe knop.

  Indien nodig, kunnen wij de subsidieverlening aanpassen. Als u de wijziging niet op tijd doorgeeft, loopt u het risico dat wij de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Zelfs als u de beoogde resultaten heeft bereikt. 

  Voortgang van uw project

  Bij deze subsidie rapporteert u per 12 maanden de voortgang van de tussen- en einddoelen van uw project. U gebruikt hiervoor het formulier 'SET Voortgang verslag', te vinden via de blauwe knop. 

  Vaststelling aanvragen

  Bij het indienen van de vaststellingsaanvraag via de blauwe knop levert u tegelijkertijd het activiteitenverslag en financiële verslag in. De bijlagen kunt u hieronder downloaden.

  Een financieel verslag is verplicht bij een SET-aanvraag voor een groot innovatiecluster, waarin u een overzicht geeft van al uw werkelijk gemaakte kosten. Voor overige SET aanvragen is het financiële verslag niet verplicht, maar wel handig om zelf bij te houden. U kunt, als onderdeel van een steekproef, gevraagd worden om een financieel verslag op te sturen. U mag uw vaststellingsverzoek tot 22 weken na de einddatum van uw project indienen via het aanvraagportaal. Als u vragen heeft over de vaststelling of over de termijn van indiening, neemt u dan contact op met uw projectadviseur.

  U stuurt met uw vaststellingsaanvraag voor de SET deze bijlagen mee:

  SET-vaststelling voor een klein innovatiecluster (subsidie tot € 125.000):

  SET-vaststelling voor een groot innovatiecluster (subsidie vanaf € 125.000):

  Controleverklaring

  Bent u tevreden over deze pagina?