Open voor aanvragen

Na uw aanvraag SET

Gepubliceerd op:
5 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
5 maart 2021

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kijken ook naar de volledigheid van de aanvraag. Na ontvangst van uw volledige aanvraag, krijgt u van ons bericht over de subsidie. Dit neemt 4 tot 22 weken in beslag. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Subsidieaanvragen van een groot innovatiecluster beoordelen wij in samenwerking met ZonMw. Ook leggen wij deze voor aan een adviescommissie. Een interview kan daarbij onderdeel van het traject zijn.

Als uw project wijzigt

Als u subsidie krijgt, moet u het project volgens het projectplan uitvoeren. Tijdens de looptijd van het project kunnen er veranderingen in het projectplan optreden. Vertraging, stopzetting of andere belangrijke wijzigingen moet u, voordat de wijziging ingaat, aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk (maar in ieder geval vóór de einddatum van het project) op mijn.rvo.nl.

Is het nodig, dan kunnen wij de subsidieverlening aanpassen. Als u de wijziging niet op tijd doorgeeft, loopt u het risico dat wij de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Voortgang van uw project

Bij deze subsidie rapporteert u de voortgang van de tussen- en einddoelen van uw project. U gebruikt hiervoor het formulier SET Voortgang verslag op mijn.rvo.nl. 

Voor de SET COVID-19 projecten hoeft u niet te rapporteren over de voortgang. De voortgang wordt gecontroleerd op basis van een steekproef.

Vaststelling aanvragen

Vaststelling voor SET COVID-19 en SET COVID-19 2.0 vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de Verklaring werkelijke kosten en opbrengsten SET COVID- 19 (pdf) mee. Op mijn.rvo.nl vindt u hiervoor een format. Nieuwe aanvragen indienen voor deze regelingen is niet meer mogelijk.

Vragen over SET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?